Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Veligt vägval om Lund behåller en ny ringled norr om stan i översiktsplanen

Insändarskribenten Magnus Lord ifrågasätter varför Lunds byggnadsnämnd vill ha en möjlig ny ringled norr om Lund i kommunens översiktsplan.Bild: Bengt Arvidson
Tjänstemännen i Lund har arbetat fram en ny översiktsplan som fokuserar på hållbarhet, bra kollektivtrafik och hushållning med den goda jorden. Ett Lund som vi med lite större stolthet kan överlämna till nästa generation. Men då klampar politiken in och öppnar dörren för att bygga en stor ringled i norra Lund. Rakt genom en orörd kulturbygd med klass 10-jord (toppnotering på en skala som möter åkermarkers förutsättning för hög avkastning). Hur tänkte de nu?
Kommunens experter har målsättningen att biltrafiken inte ska behöva öka, vilket är ett mål som många framåtblickande städer nu sätter. I Lund har biltrafiken inte ökat de senaste 20 åren, så målet är rimligt.
Läs mer: Nu ställs översiktsplanen ut igen – men de styrande politikerna är inte överens
Tjänstemännen tog därför bort en gammal reservation för en stor genomfartsled strax utanför Norra Fäladen, i det öppna jordbrukslandskapet mellan E22 och E6. Det fanns inget behov av trafikleden och den avvek flagrant mot andemeningen i översiktsplanen. Frid och fröjd.
Men in kommer Klas Svanberg (M). På ett sittande byggnadsnämndsmöte yrkar han att vägreservatet för ringleden ska föras tillbaka in i den nya planen. Med vilket underlag, undrar ni?
Inget – det finns helt enkelt inga utredningar som visar behovet av en ringled. Analyserna från 90-talet är föråldrade och kan idag inte ens hittas. Inga nya har gjorts. Trafikverket vill inte ha ringleden – den finns överhuvudtaget inte i deras planer.
Sedan dess verkar Björn Abelson (S) vara trafikledens stora beskyddare. I Sydsvenskan: ”Det handlar om att ha kvar möjligheterna för kommande generationer”. I själva verket handlar det om att ha kvar möjligheterna för ökande biltrafik. Forskningen visar att en avlastningsväg alltid ger mer biltrafik och i sig ökar den totala mängden.
Men ännu sorgligare är nog Abelsons andra argument: ”Det är mycket svårare att lägga till än att ta bort något”. Grunden är alltså bekvämlighet. Det går nämligen utmärkt att göra tillägg till en översiktsplan efter hand som nya behov uppstår, men Abelson tycker att det är jobbigt.
Jag är inte emot biltrafik. Köerna vid Norra Ringens trafikljus måste lösas och det är inte svårt. Det är också just vad Trafikverket kräver: alltid modifiering och ombyggnation före nybyggnation.
En kommun har planeringsmonopol och kan skriva in i stort sett vad som helst i sina översiktsplaner. Men när saken gäller ett väldigt ingrepp i miljön, som går emot kommunens egna experter, bryter mot Trafikverkets krav och mot miljöbalken intentioner, så borde det kanske ha föregåtts av ett minimum av analys. Eller har vi slopat kraven på faktabasering även i den svenska politiken?
Min fråga till politikerna är: Vilken väg väljer du? Är du för ett hållbart Lund som är intentionen i tjänstemannaförslaget? Eller är du för en ringled som ökar biltrafiken? Man kan ju inte vara både och.

Magnus Lord

Svar:

Lunds nya översiktsplan ger Lund möjlighet att fortsätta växa och utvecklas i framtiden.
Översiktsplanen ger möjlighet att bygga 1 200 nya bostäder per år fram till 2040, bostäder som behövs för att minska bostadsbristen, för att ge fler möjlighet att studera, att arbeta, att leva i Lunds kommun. Fler nya bostäder ger bättre förutsättningar för Lunds universitet, för våra forsknings- och utvecklingsföretag att få och behålla nya medarbetare. En viktig satsning i översiktsplanen är fler nya verksamhetsområden inte bara för forskningsföretag utan för alla de andra arbetsplatser som Lund behöver.
Översiktsplanen ger goda möjligheter för hela Lunds kommun att leva och utvecklas. Vi ser nu till att även Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp får fler bostäder och arbetsplatser för att behålla och öka attraktiviteten, skapa större underlag för att utveckla handel och service och för att ge fler möjlighet att hitta bostad och jobb.
En majoritet i byggnadsnämnden tycker att det är viktigt att vi har kvar möjligheten att bygga en ny väg norr om Lund om det behövs i framtiden för att avlasta norra ringen och andra vägar. Vi arbetar för att vi inte ska behöva bygga vägen. Detta gör vi framför allt genom att göra det bekvämt och enkelt att välja bort bilen till förmån för ökat resande med gång, cykel och kollektivtrafik.
Genom att planera utifrån en bra kollektivtrafik och att förbättra förutsättningarna för cykel och gående ska fler ha möjlighet att leva bekvämt och enkelt utan att behöva bilen varje dag. Samtidigt behöver många Lundabor bilen även i framtiden. Lund är en av Sveriges främsta inpendlingskommuner och alla kan inte resa kollektivt, i det läget tycker vi att det är att ta ansvar att ha kvar möjligheten till en ny väg norr om Lund, som en möjlighet om den behövs.

Björn Abelson (S)

Ordförande byggnadsnämnden i Lund
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Läs alla artiklar om: Lunds nya översiktsplan
Gå till toppen