Esbjörnssons handelsaffär i Löddeköpinge uppfördes i slutet av 1800-talet och var på 1920-talet ett av den skånska landsbygdens största handelshus. Då hade man hämtat inspiration från Tyskland och England och installerade något så modernt som element i hela byggnaden och en telefon med nummer 5 som gick att koppla om till olika rum – vilket var hypermodernt. Man hade även eleganta affärsdiskar efter utländsk förebild.