Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Bevara Vellinge kommuns unika naturvärden

Vellinge kommun består av cirka 68 procent åkermark som är bland den absolut bästa i Sverige, skriver Karl-Johan Persson (SD).Bild: Lars Brundin
Sverigedemokraterna har noterat hur Vellinge kommun offrar värdefulla naturvärden för att ha en hög befolkningstillväxt. Vi har konsekvent motsatt oss exploateringar på Sveriges bördigaste jordbruksmark och förtätning av näset som redan är överexploaterat.
Alla de andra partierna är överens om att Vellinge kommun ska ha en befolkningstillväxt på 1 procent, medan vi Sverigedemokrater anser att befolkningstillväxten ska vara 0,25 procent för att Vellinge kommun ska ha en hållbar utveckling. Värt att notera är att vi idag ligger på ca 2 procent och att prognosen visar 2 procent i befolkningstillväxt fram till år 2027.
Vi anser nämligen att Vellinge kommun är mindre lämpad för befolkningstillväxt och exploateringar än andra kommuner bland annat på grund av de unika naturvärdena som vi vill bevara.
På näset finns ytterligare två andra aspekter som drabbar de boende med en hög befolkningstillväxt och hög exploateringstakt. Den ena är risken för översvämningar vid skyfall som ökar vid fortsatt exploatering och minskad dränerande markyta och det andra är trafiksituationen med trafiktäthet och bilköer på väg 100.
Vellinge kommun består av cirka 68 procent åkermark som är bland den absolut bästa i Sverige. Redan idag behöver Sverige importera grödor från utlandet då vi inte är självförsörjande. Vi anser därför att åkermarken måste bevaras för en hållbar utveckling. Denna bördiga åkerjord är en attraktiv rikedom för Vellinge kommun.
Endast Sverigedemokraterna vill ha en lägre befolkningstillväxt för att bevara Vellinge kommuns attraktiva och värdefulla naturvärden, på näset och på landsbygden. Kom ihåg att vi lånar bara denna biten land av kommande generationer- låt oss därför överlämna den i bästa möjliga skick.
Den 9 september är det val.

Karl-Johan Persson

Sverigedemokraterna
Gå till toppen