Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Öresundsverket kan läggas ner permanent

Ägarna Uniper har fått tillstånd att stänga kraftverket, men än har inget definitivt beslut fattats.

Nu pågår en utredning om en nerläggning av Öresundsverket i Malmö.Bild: Johan Nilsson / TT
De senaste årens låga elpris har gjort anläggningen olönsam och omöjlig att driva vidare på marknadsmässiga villkor, uppger energikoncernen Uniper. I juni ansökte de om tillstånd av Elberedskapsmyndigheten för att stänga kraftverket i Malmö permanent – och har nu fått ett ja.
– Myndigheten har inga invändningar mot nerläggning. De har gett oss full rådighet att själva fatta det beslut vi anser vara bäst, säger Torbjörn Larsson, informatör vid Uniper i Sverige.
Uniper ska nu utvärdera läget för att besluta om kraftverket ska stängas permanent eller inte. Det mest troliga alternativet är ändå en permanent stängning, och då blir nästa steg att inleda försäljningen av kraftverkets utrustning och komponenter till kraftverksprojekt utanför Europa.
Under kalla vintermånader är elförbrukningen i södra Sverige stor, men produktionen liten. För att trygga eltillförseln också under kalla vinterdagar föreslog Uniper för Elberedskapsmyndigheten att inte avveckla kraftverket helt, utan även i fortsättningen kunna hålla anläggningen i beredskap och stötta elsystemet vid akuta tillfällen.
– Det förslaget har myndigheten avfärdat, säger Larsson.
Öresundsverket bidrar till elförsörjningen i Skåne och leveranserna av fjärrvärme till Malmö, men anläggningen har inte varit i kontinuerlig drift sedan i mars 2016.
Gå till toppen