Kvääk, kvääk, kvääääk … De gröna grodorna håller konsert på näckrosbladen i vallgraven runt kungliga Schackenborgs slott, där Joachim - den yngste av Danmarks två prinsar - bodde fram till år 2014. Kanske döljer sig en ny prins sugen på en prinsesspuss bland grodorna?