Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Räkna med köer när E6 stängs två veckor i oktober

E6:an stängs av helt under två veckor i höst vid Alnarp, norr om Malmö. Orsak: stambanan byggs ut till fyra spår och bron ska breddas. Trafikverket varnar för mycket stora trafikstörningar.

De två brohalvorna har byggts på ömse sidor av motorvägen. Under två veckor i oktober ska den nuvarande bron rivas och de nya skjutas på plats.Bild: Bengt Arvidson
Sedan ett år tillbaka byggs järnvägen mellan Malmö och Lund ut från två spår till fyra. Då behövs en helt ny och bredare motorvägsbro för E6 vid trafikplats Alnarp, där motorvägen korsar järnvägen.
Läs också Nu stängs E6:an – men vet du varför?
Från torsdagen den 11 oktober kl 20 och drygt två veckor framåt kommer E6:an att stängas av helt, både norrgående och södergående, vid trafikplats Alnarp. Trafikverkets rekommendation: lämna bilen hemma!
– De som kan arbeta hemma, planera för ledighet, samåka eller välja andra färdsätt bidrar till att minska trafiken och slipper själva att köa under avstängningen, säger Jens-Peter Eisenschmidt som är Trafikverkets projektledare för fyrspåret Lund-Arlöv.
Han varnar för mycket långa köer på sträckan, där det dagligen passerar 55 000 fordon:
– Avstängningen är den mest trafikstörande under arbetet med att bygga fyra spår mellan Lund och Arlöv. Vi räknar med mycket köer på många vägar i sydvästra Skåne, säger han.
Trafikverkets Jens-Peter Eisenschmidt är projektledare för fyrspåret Lund-Arlöv. Han varnar för mycket stora trafikstörningar och köer i sydvästra Skåne i oktober, när E6:an stängs under två veckor.Bild: Trafikverket
Under de två veckor E6 är avstängd ska två färdiga broar skjutas på plats. De har under sommaren byggts intill motorvägen och det som tar tid är när jordmassor ska flyttas. Själva lanseringen, när broarna skjuts på plats, tar bara tio-femton timmar.
Bild: Krister Cronqvist
Södergående trafik kommer att ledas av vid trafikplats Lomma för att sedan via väg 103 och väg 108 ledas ut på E22:an vid trafikplats Lund södra. För trafik till och från Malmö kommer Västkustvägen att vara öppen under avstängningen.
Norrgående trafik kommer att ledas av vid trafikplats Kronetorp, via E22 till trafikplats Lund N och sedan ut till Flädie och E6 igen.
Trafikverket varnar för att trafikplats Lomma kommer att vara hårt belastad under de två veckor motorvägen är avstängd.
Den nya motorvägsbron vid Alnarp byggs om i två etapper. Den första nu hösten 2018, och den andra under 2020-2022. Även då kommer E6:an att stängas av helt under två veckor.
Gå till toppen