Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Torrvädret sänker nivån i skånska dricksvattensjöar

Vattnet i Vombsjön står en halv meter lägre än för ett år sedan, enligt Sydvatten. Utan regn kan rekordet slås när nivåerna når sin lägsta punkt i september. Men någon fara för tillgången på dricksvatten är det inte.
– Vombsjön är en sjö som återhämtar sig ganska snabbt om det regnar, säger Åsa Håkansson, teknisk chef vid Sydvatten.

Vombsjön ger dricksvatten till fyrahundratusen människor.Bild: Tom wall
Sydvatten AB ägs av sjutton kommuner i västra Skåne och ansvarar för att de har tillgång till dricksvatten.
Vombsjön ger dricksvatten till fyrahundratusen människor i Burlöv, Eslöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge.
Regnet avgör hur mycket vatten som fyller på Vombsjön, antingen det faller direkt i sjön eller i landskapet däromkring. Det finns alltså ett avgörande samband mellan nederbörd och vattenmängd. Varmt väder ökar dessutom avdunstningen.
Dricksvatten renas i Vombverket.Bild: Tom wall
– Det är en ganska liten sjö. Jag ser inga problem vad gäller dricksvattenförsörjningen. Det är nog mest folk runt omkring sjön som kan märka att vattnet är lägre vid bryggor, säger Åsa Håkansson.
Normalt är juli årets nederbördsrikaste månad. Så var det 2017. Då stod Vombsjöns yta 20,2 meter över havet.
Idag är siffran 19,58, jämfört med 20,12 vid motsvarande datum för ett år sedan.
Siffran påverkar inte produktionen av dricksvatten. Vombsjöns vattennivå har tidigare varit nere i 18,2 meter över havet.
Det bottenrekordet kan slås i höst, om det inte kommer rejält med regn innan dess.
Vombsjön är reglerad. Sydvatten kan minska utflödet i Kävlingeån om det behövs för att klara dricksvattenproduktionen.
Vattenverket vid Vombsjön förser 15 kommuner i Skåne med dess dagliga vatten.Bild: Tom wall
Nu är vattenståndet så lågt i Skånes vattendrag att länsstyrelsen har förbjudit odlare att ta vatten från åar, sjöar och bäckar för att bevattna grödorna.
Endast Helgeås huvudfåra och Ringsjön får användas. Där handlar svårigheten i stället om att få tag i en tankbil för att hämta vatten i.
Normalt ligger nivån strax över nitton meter över havet.
Bolmen ger dricksvatten till femhundratusen människor i Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Staffanstorp och Svalöv. (Det finns alltså kommuner som får vatten från båda sjöarna.)
Bolmen ger dricksvatten till femhundratusen människor.Bild: Sven-Erik Svensson
– Den är så mycket större att det inte blir samma fluktuationer, säger Åsa Håkansson.
Sjöns nivå ligger normalt mellan 141 och 142 meter över havet. Eftersom Bolmen används för vattenkraft är regleringen viktig för ytans nivå.
Bara vid enstaka tillfällen sjunker nivån under 141 meter.
Sydvattens utvinning utgör bara sex procent av den normala tillrinningen, och påverkar alltså bara nivån marginellt.
Bild: Sven-Erik Svensson
Gå till toppen