Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Mindfulness är en intressant metod som har goda möjligheter att ge bra resultat.”

För att kunna möta varje patient som individ och inte som en del av den stora grupp som lider av depression behöver Skåne ett starkare och bredare utbud av psykoterapeutiska behandlingar. Det skriver Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mindfulness i grupp. Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, beskriver en mindfulnessbehandling som ett sätt att försöka möta besvärliga tankar och känslor. Efter övningarna diskuterar patienterna sina upplevelser i gruppen, hur det har känts och vad de tänkt, skriver Gilbert Tribo.

Bild: Gosia Wozniacka

Annons

Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige. Men alla som söker upp en vårdcentral för att få hjälp med depression och ångest får inte den behandling de behöver. Istället förpassas många till lidande och ofrihet. De som inte har råd att själva bekosta sin vård hos privata terapeuter är speciellt utsatta.

Mer än var sjätte person i Skåne uppger att de lider av nedsatt psykiskt välbefinnande, enligt Folkhälsomyndigheten. Det leder till många och långa sjukskrivningar. På fem år har de långa sjukskrivningarna i Sverige fördubblats och idag har fler än 100 000 personer varit sjukskrivna längre än ett år.

Region Skåne måste leta efter nya vägar för att hjälpa fler till behandling mot psykisk ohälsa.

Annons

I våras föreslog Liberalerna att Region Skåne ska utbilda Skånes vårdcentraler i behandlingsmetoden mindfulness, en form av meditation i psykoterapeutiskt syfte, som en alternativ behandlingsmetod till de patienter som inte svarar på traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT). Liberalernas förslag röstades igenom i regionfullmäktige och blir nu verklighet.

Annons

Christina Bergmark Hall, psykolog och ledare för ett projekt kring psykisk ohälsa inom Skånes primärvård, anser att beslutet att utbilda instruktörer i mindfulness kan äventyra vård som har gott vetenskapligt stöd (Aktuella frågor 23/7). Men Jan Sundquist, professor i allmänmedicin vid Lunds universitet, beskriver en mindfulnessbehandling som ett sätt för patienterna att försöka möta besvärliga tankar och känslor. Patienterna ska rikta sin uppmärksamhet på det som händer i stunden och träna sig på att intressera sig för det som händer, fysiskt och psykiskt, utan att värdera det som bra eller dåligt. Behandlingen kan genomföras genom ett antal metoder och verktyg, som andningsövningar, vardagsmeditation och olika former av fysisk aktivitet. Efter övningarna diskuterar patienterna sina upplevelser i gruppen, hur det har känts och vad de tänkt.

Enligt Försäkringskassan kostar sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa Sverige cirka 57 miljarder kronor om året. Än så länge har Sveriges ansträngningar inte lyckats stoppa den negativa utvecklingen. Istället är Sverige ett av de länder som använder mest psykofarmaka i västvärlden, med en kraftig ökning bland barn och unga på senare år.

Annons

Tyskland och Finland tycks ha hittat ett potentiellt botemedel mot de ökade sjukskrivningarna. Där kan behandlingar mot psykisk ohälsa pågå väsentligt längre än i Sverige, men framförallt kan patienterna i samråd med läkare i större utsträckning än i Sverige välja den behandlingsmetod de anser passar just dem.

Annons

Sverige har valt en annan väg och satsat på den så kallade rehabiliteringsgarantin, där psykofarmaka och KBT prioriteras som behandlingsmetoder.

KBT-behandlingar kan utföras av någon som enbart har en basutbildning i KBT och är därför billigare än andra behandlingar. Tyvärr har rehabiliteringsgarantin varken varit kostnadseffektiv eller minskat antalet sjukskrivningar.

Riksrevisionen anser att rehabiliteringsgarantins fokus på KBT-behandlingar styr landstingen mot att satsa på kvantitet istället för kvalitet.

Psykisk ohälsa är ofta komplex. Orsak och verkan kan skilja sig mycket åt från patient till patient. För att kunna möta varje patient som individ och inte som en del av den stora grupp som lider av depression behöver Skåne ett starkare och bredare utbud av psykoterapeutiska behandlingar.

Region Skåne måste öka tillgången till psykoterapi. Idag erbjuds endast 25 sessioner per person i Skåne. En patient som har genomgått en vårdomgång kan inte få ny behandling förrän tidigast efter tolv månader. Med Liberalerna i spetsen är nu Region Skåne på god väg att ta bort taket för antalet behandlingar per patient, så att behovet får styra patienternas tillgång till vård.

En viktig nyckel för att öka tillgången till psykoterapeutiska behandlingar är att stärka vårdcentralerna i Skåne. Idag är många av dem överbelastade och kan inte göra det arbete de ska. Liberalerna vill därför tillföra vårdcentralerna nästan 500 miljoner kronor per år under en sexårsperiod.

Annons

Annons

Men för att möta de behov och utmaningar Skåne står inför med ökande med psykisk ohälsa måste Region Skåne också leta efter nya vägar framåt. Mindfulnessbehandlingar är en intressant metod som har goda möjligheter att ge bra resultat.

Valet av behandlingsmetod ska alltid göras av patienten i samråd med vårdpersonal. Patienter i Skåne ska fortfarande kunna välja KBT-behandling om de så önskar. Att vårdcentraler ska erbjuda mindfullnessbehandling innebär inte ett hot mot psykoterapeutisk vård – det innebär valfrihet och bättre vårdutbud för dem som lider av psykisk ohälsa.

Gilbert Tribo

Gilbert Tribo är gruppledare för Liberalerna i Region Skåne.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan