Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: En utritad väg kommer lägga en död hand över hela området i årtionden

Lund, genre, Norra Fäladen, bostadsområde, stadsdel, norr, fäladen, annehem, s:t Hans gränd *** Local Caption *** Lund, genre, Norra Fäladen, bostadsområde, stadsdel, norr, fäladenBild: Bengt Arvidson
Jag har med stort intresse följt den senaste tidens debatt om den möjliga ringled i norra Lund, som byggnadsnämnden tycks vilja ha kvar i Lunds översiktsplan.
En utritad väg i översiktsplanen kommer att lägga en död hand över hela området under kanske flera årtionden utan att något egentligt behov har visats från byggnadsnämnden. Detta medför att fastighetsägarnas förfoganderätt över marken kraftigt inskränks genom att nybyggnation, avstyckningar och liknande inte blir möjligt. Med den sträckning som den föreslagna vägen har erhållit kommer en äppelodling, flera hästgårdar, några andra bostadsfastigheter samt flera stora jordbruk att drabbas av att den föreslagna vägen kommer att klyva fastigheterna varför de nuvarande verksamheterna inte längre kommer att kunna pågå i ostörd omfattning. Är Lunds kommun beredd att lösa in ett stort antal fastigheter med de kostnader detta kommer att medföra?
Vi som är berörda av beslutet har ifrågasatt hur kommunen, mot de egna tjänstemännens uppfattning, kan besluta om ett vägreservat utan att först göra en behovs- och konsekvensanalys. Något tillfredsställande svar har vi inte fått.
I en replik till Magnus Lord (Sydsvenskan 13 juli) hävdar moderaten Klas Svanberg (21 juli), som själv sitter i byggnadsnämnden, att Magnus Lord genom sin kritik gör en höna av en fjäder. Är det så oväsentligt för Klas Svanberg att privata markägares förfoganderätt över egen mark går förlorad under många år genom dessa vägreservat? Detta brukar inte vara moderat politik.
Sedan lång tid tillbaka har jag haft uppfattningen att de kommunala nämnderna med fritidspolitiker bör skrotas och ersättas med ett statligt ansvar för verksamheterna. Det som nu inträffat styrker min uppfattning.

Bertil Andersson

Bertil Andersson är Lundabo och själv fastighetsägare i det berörda området. Den utritade vägen skulle klyva hans tomt i två delar.
Gå till toppen