Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Personer med psykisk ohälsa ska i första hand erbjudas de behandlingar som har vetenskapligt stöd.”

Det är underligt att de politiker som styr Region Skåne prioriterar ”många verktyg i verktygslådan” framför att erbjuda de verktyg som har visat sig fungera bäst, skriver fyra företrädare för Beteendeterapeutiska föreningen.

En ny metaanalys från Karolinska institutet finner svagt stöd för mindfulness mot ångest och depression inom primärvården, alltså på vårdcentraler, skriver artikelförfattarna.Bild: Nick Ut
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Region Skåne har beslutat att storsatsa på mindfulness, en form av meditation, som behandling mot ångest och depression. Nu ska instruktörer snabbutbildas så att alla vårdcentraler i Skåne kan erbjuda behandlingen.
När han försvarar den nya satsningen lutar sig Gilbert Tribo (L), den politiker i Region Skåne som föreslog mindfulnessbehandlingen, mot Jan Sundquist, professor vid Lunds universitet (Aktuella frågor 30/7). Men satsningen går emot rådande riktlinjer och tidigare forskning.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska vara vägledande för beslut kring vilka behandlingsformer den offentligt finansierade vården ska erbjuda. Den rekommenderar kognitiv beteendeterapi, KBT, interpersonell psykoterapi samt läkemedel för mild till medelsvår depression och KBT för i princip alla ångeststörningar. Mindfulness rekommenderas enbart för att förebygga återfall hos patienter med återkommande depressioner.
En ny metaanalys från Karolinska institutet finner svagt stöd för mindfulness mot ångest och depression inom primärvården, alltså på vårdcentraler.
Region Skånes satsning går således emot både Socialstyrelsens riktlinjer och det aktuella forskningsläget.
Politikerna i regionfullmäktige som tagit beslutet kring mindfulness stödjer sig på den lokalt genomförda studie som redovisas i två vetenskapliga artiklar där Jan Sundquist är huvudförfattare. I artiklarna,i vissa medier och i Tribos motion har det hävdats att studien visat att mindfulness i grupp är lika effektiv som individuell KBT, samt att det bevisligen kan hjälpa fler patienter för mindre pengar. Men Sundquists studie har så stora brister att den inte kan användas för att hävda detta, vilket bland annat visas av att:
• Bara 76 procent av deltagarna i studiens kontrollgrupp fick KBT och den KBT som gavs var betydligt kortare (sex tillfällen) än KBT vanligen är (10–12 tillfällen).
• Vare sig kompetensen hos personalen som genomförde KBT, de manualer och metoder de använde eller mått på hur väl dessa användes är redovisade, vilket gör att kvaliteten på KBT-insatserna är ännu mer ifrågasättbar.
• Deltagarna följs bara upp åtta veckor efter påbörjad behandling. Normala uppföljningar i vetenskapliga studier är åtminstone sex månader, helst ett år. Det är alltså oklart om behandlingen har ihållande effekter.
• Endast 74 procent i mindfulnessgruppen och 82 procent i KBT-gruppen deltog i uppföljningen, vilket ger ett svagt statistiskt underlag.
Går det inte att hävda att mindfulness är lika effektivt som KBT är det också omöjligt att påstå att det är mer kostnadseffektivt.
De politiker som bestämt att Region Skåne ska satsa 3 miljoner kronor på att utbilda mindfulnessinstruktörer har inte forskningsläget med sig.
Argumentet att satsningen i relation till regionens budget är liten håller inte. Då ignoreras följdkostnaderna för att inrätta mindfulnessgrupper och genomföra behandlingarna, liksom de kostnader som följer av att erbjuda mindre effektiva behandlingar som fortsatt vård och sjukskrivningar. Till det kommer det fortsatta lidandet hos patienter som inte förbättras av den behandling de erbjuds.
Även om vi är ense med Tribo om att det är angeläget att hjälpa den stora grupp som lider av psykisk ohälsa menar vi att dessa i första hand ska erbjudas behandling som har vetenskapligt stöd. Det är underligt att de politiker som styr Region Skåne inte har samma ambition utan prioriterar ”många verktyg i verktygslådan” framför att erbjuda de verktyg som har visat sig fungera bäst. Riksrevisionen har precis som Tribo skriver kritiserat rehabliteringsgarantins fokus på KBT eftersom det lett till att landsting tagit genvägar via för dåligt utbildade KBT-behandlare. Varför inte satsa på att lösa det problemet istället för att satsa på andra genvägar?

Lise Bergman Nordgren

fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, ordförande Beteendeterapeutiska föreningen

Brjánn Ljótsson

docent, leg psykolog, Karolinska Institutet

Viktor Kaldo

professor, leg psykolog, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet

Li Wolf

socionom, leg psykoterapeut, styrelseledamot i Beteendeterapeutiska föreningen
Gå till toppen