Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Det är dags att höja blicken. De skadeverkningar som dagens utanförskap skapar är alltför stora.”

Inom vissa områden har Skåne särskilt goda förutsättningar och där bör det offentliga, företagen såväl som universiteten satsa, skriver näringslivsprofilerna Dan Olofsson och Bert Nordberg.

Kemiskt experiment under Teknikens dag på LTH. Såväl LTH:s som Ericssons etablering i Lund var investeringar i kunskap som skulle kunna användas i kommande projekt och kvalificerad utveckling, skriver artikelförfattarna.Bild: Lars Brundin
Två etableringar har varit avgörande för Skånes utveckling under efterkrigstiden. Det ena var Lunds tekniska högskola, LTH, 1961 som försett det skånska näringslivet med kvalificerad arbetskraft. Den andra var att Ericsson förlade sin utveckling av mobilteknologi till Lund 1983. Det berodde till en del på LTH och har betytt mycket för regionen.
Många företag har en koppling till LTH och Ericsson och vi har båda varit en del av sådana processer.
Finns det då några lärdomar att dra av LTH:s och Ericssons etableringar?
Ja, att det är viktigt att investera för framtiden.
Såväl LTH:s som Ericssons etablering var investeringar i kunskap som skulle kunna användas i kommande projekt och kvalificerad utveckling.
Landets politiker bör satsa på långsiktiga investeringar som utbildning och mindre på bidrag och administration. Lunds och Malmös universitet samt grund- och gymnasieskolor bör få väsentligt ökade anslag.
Dagens övergripande trender är globaliseringen och digitaliseringen. Till dem måste vi alla förhålla oss, och det är i förhållande till dem det gäller att driva framstående företag.
Framväxten av integrerade storstadsregioner är också en global trend. Skåne och Själland har förutsättningar för att vara en sådan region, och en metro mellan Köpenhamn och Malmö city är ett exempel på hur en investering kan främja detta.
För att fånga upp framtida behov är entreprenörer med ”örat mot rälsen” när det gäller möjliga kunders behov och med förmåga att erbjuda lösningar, viktiga. Alltså måste politiker på alla nivåer främja ett entreprenöriellt klimat.
Nya företag kännetecknas av brist på kapital. Konkurrenskraftiga optionslösningar, där anställda kan få äga en del av bolagen, är därför av stor betydelse. De gör att man kan byta lägre löner mot del i en eventuell värdeökning och på så vis kan företagen attrahera den bästa arbetskraften. Det finns redan i Storbritannien och USA och borde finnas även i Sverige.
Inom vissa områden har Skåne särskilt goda förutsättningar och där bör det offentliga, företagen såväl som universiteten satsa. Några exempel:
• E-hälsa. Det medicintekniska kluster som finns i Skåne och på Själland ger många möjligheter. En förutsättning för att e-hälsan, möjligheterna att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa, ska kunna utvecklas är att all omsorg och sjukvård inte drivs med offentliga monopol. Över hela världen står privata företag för utvecklingen av e-hälsan.
• Spel. Unga entreprenörer har gjort Malmö till en metropol för spelutveckling. Det behövs ett tillräckligt stort kluster med många företag för att driva utvecklingen. Det kan stödjas genom fler kommunala insatser.
• Logistik. Malmö är med sina goda sjö-, tåg- och vägtransporter och sitt geografiska läge ett naturligt centrum för logistik för Skandinavien. Alibaba som idag sänder ut vart tredje paket i världen bör ha Malmö som ett av sina centrum liksom många andra logistikföretag. Fehmarn Bält-förbindelsen som beräknas stå klar om tio år stärker möjligheterna.Här kan Malmö bredda sina erbjudanden till logistikföretagen. Här är mark en viktig komponent.
• Medicinteknik. Här finns en lång tradition att bygga vidare på. Både staten och kommunerna kan göra mer för att locka den typen av företag till regionen. Här är också den forskning universiteten bedriver av stor betydelse.
• Servicenäringar. I Malmö saknar 22 000 personer arbete, enligt Arbetsförmedlingen. Låt staden bli en frizon där nya lösningar för servicenäringar utvecklas på ett kreativt sätt och där nya regelverk kan prövas. Ta bort kommunalskatt och arbetsgivaravgifter för inkomster under 17 000 kronor per månad, låt varje person likt en egen företagare fritt komma överens om sin lön och uppdragets längd med sin arbetsgivare, höj kraftigt RUT- och ROT-avdragen och bredda dess tillämpning. Ett offensivt paket med än fler åtgärder kan halvera arbetslösheten på några år. Sannolikt går facket emot allt som har med ändrat regelverk att göra. Men nu är det dags att höja blicken. De skadeverkningar som dagens stora utanförskap skapar, inklusive kriminalitet, är alltför stora.
Det behövs en diskussion kring hur framtiden kan mötas i en globaliserad och digitaliserad värld där framförallt Kina flyttar fram sina positioner. Såväl det offentliga, företagen som universiteten behöver investera mer och skapa fler motorer som LTH och Ericsson för att tillvarata de positiva möjligheter som framtiden ger.

Dan Olofsson

Bert Nordberg

Dan Olofsson är entreprenör, grundare av bland annat Sigma och huvudägare i Danir.
Bert Nordberg har varit vd för Sony Mobile i Lund, styrelseordförande för vindkraftbolaget Vestas, och är nu ordförande för Danmarks största teleoperatör TDC.
Tillsammans startade Dan Olofsson och Bert Nordberg 2013 Sigma Connectivity AB i Lund som nu sysselsätter 500 ingenjörer.
Gå till toppen