Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Nu behövs politiska reformer för att säkra att alla i Sverige har möjlighet att få mat i ett förändrat klimat.”

Jordbrukets miljöpåverkan måste också minska. Klimatet kan inte vänta. Det skriver konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP), som idag besöker Fair Trade Forum på Sundstorget i Helsingborg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I sommar har larmen duggat tätt om bönder som räds nödslakt av djur på grund av brist på foder, skriver Per Bolund (MP).

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Annons

Denna sommar har värmerekord slagits världen över. I Sverige har larmen duggat tätt om bönder som räds nödslakt av djur på grund av brist på foder. Skördarna från landets åkrar väntas bli minst 30 procent mindre än ett normalår, enligt uppgifter från Lantmännen.

Torkan blottar Sveriges sårbarhet och ger skäl att se över hur landets livsmedelsförsörjning ska se ut.

Den mat vi äter kan vara en del av lösningen på klimat- och miljöproblemen. Produktionen av ekologisk mat i Sverige har ökat, men inte alls lika snabbt som efterfrågan. Regeringen har som mål att 30 procent av den svenska jordbruksmarken och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030. Det är ett viktigt steg i den omställning som behövs, men det räcker inte.

Annons

Enligt Naturvårdsverket orsakas en fjärdedel av svenskarnas klimatpåverkan idag av mat. Det visar att vad vi väljer att äta spelar roll. Att äta en vegetarisk rätt istället för en köttbaserad minskar klimatpåverkan med runt hälften, för att ta ett exempel. Att vegetariska produkter börjar bli ett vanligt inslag i många människors matvanor visar att vi alla är förändringsbenägna.

Annons

Nu behövs politiska reformer för att både säkra att alla människor i Sverige har möjlighet att få mat i ett förändrat klimat och samtidigt minska jordbrukets miljöpåverkan. Klimatet kan inte vänta.

Därför vill Miljöpartiet:

• Införa ett nationellt mål för självförsörjningsgrad på 80 procent jämfört med dagens 50 procent. Vi vill öka livsmedelsproduktionen, lantbruket måste bli mer motståndskraftigt och mindre importberoende. I ett större reformpaket föreslår vi en rad insatser som stöd till en utveckling av mer svenskproducerat foder och starkare växtskydd.

• Öka takten i omställningen mot ett ekologiskt jordbruk. Vi vill att målet för certifierad ekologisk jordbruksmark ska höjas till 40 procent för år 2030. Samtidigt vill vi fördubbla nuvarande anslag så att fler lantbrukare kan bli ekologiska.

• Främja utvecklingen av nya vegetariska livsmedel och odling av proteingrödor.

• Minska matsvinnet genom att förbjuda större aktörer som hanterar livsmedel att slänga ätbar mat samt införa att alla kommuner måste samla in matavfall.

• Införa ny skatt på importerat "fulkött", det vill säga kött som framställts med rutinmässigt användande av antibiotika i förebyggande syfte till friska djur. Denna skatt ska inte innebära någon extra kostnad för dem som använder antibiotika på ett ansvarsfullt sätt för att behandla sjuka djur, vilket är praxis i Sverige.

Per Bolund

Per Bolund (MP) är konsument- och finansmarknadsminister.

Annons

Annons

Till toppen av sidan