Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Urholkningen av pensionerna kan inte få fortsätta. Väljarna har rätt att få besked före valdagen.”

När människor ska arbeta allt högre upp i åldern finns det risk för att klyftorna mellan olika pensionärer ökar, skriver Jan Andersson, PRO Skåne.

Demonstration för ett nytt pensionssystem. Det nuvarande systemet missgynnar äldre kvinnor, anser demonstranterna.Bild: Henrik Montgomery/TT
Alla Sveriges pensionärsorganisationer har ställt sig bakom PRO:s krav på att avgifterna till pensionssystemet ska öka från dagens 17,21 procent till 18,5 procent av varje persons lön. Det skulle stärka pensionssystemet och på sikt öka pensionerna. Socialdemokraterna meddelade under Almedalsveckan att partiet ställer sig bakom en sådan förändring. Jag trodde att besked därefter skulle komma från de andra partierna i pensionsgruppen, den blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för regeringspartierna och Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna. Men så har det inte blivit. Tystnaden är vad jag vet total. Det är oacceptabelt. Väljarna och landets pensionärsorganisationer har rätt att få besked före valdagen vilken uppfattning de olika partierna har i denna för framtidens pensioner avgörande fråga.
PRO driver att pensionerna ska höjas. Det är för dagens, men också för morgondagens, pensionärer.
Det nuvarande pensionssystemet lever inte upp till det som utlovades när systemet röstades igenom i Sveriges riksdag för över 20 år sedan. Då utlovades att pensionerna för en löntagare med ungefär 40 år i arbetslivet skulle ligga på knappt 70 procent av slutlönen. Så är det långt ifrån för alla som går i pension idag. De får i bästa fall något mer än hälften av sin slutlön. För framtidens pensionärer blir det än mindre om ingenting görs. Det utlovades också att pensionerna skulle följa löneutvecklingen. Så är det inte. Pensionerna släpar efter och dessutom är skatten på pension högre än skatten på lön.
När pensionssystemet röstades igenom 1994 var budskapet att varje inarbetad timme skulle synas i pensionskuvertet. Inte heller det stämmer. För alla de kvinnor som haft lågt avlönade arbeten inom till exempel vård och omsorg syns det knappt att de har förvärvsarbetat. De skulle haft nästan lika hög pension om de avstått från att jobba.
Urholkningen av pensionerna kan inte få fortsätta. Det inser också de politiska partier som ingår i pensionsgruppen, som består av företrädare för de sex partier som står bakom pensionsöverenskommelsen. Därför har de kommit överens om att alla framöver ska förmås arbeta högre upp i åldrarna. Det gör att mer pengar kommer in i pensionssystemet och därmed höjs pensionerna. Så blir det säkert för dem som arbetar inom yrken där det är möjligt att arbeta i högre ålder. Men för undersköterskorna inom äldreomsorgen? Knappast. Och är det möjligt för andra som har ett tungt och fysiskt krävande arbete? Inte troligt. Därmed finns det också risk för att dagens klyftor mellan olika pensionärer ökar bland morgondagens pensionärer.
En höjning av avgifterna stärker pensionssystemet på sikt. Det behövs också åtgärder som förbättrar situationen för dagens pensionärer. Framför allt för alla dem som lever under EU:s gräns för relativ fattigdom.
Sådana åtgärder kan vara att garantipensionen höjs, det vill säga en förbättring av det grundskydd i den allmänna pensionen som är till för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst, och ett bostadstillägg som motsvarar kostnaden i en nyproducerad tvåa.
Dessutom måste hela pensionssystemet utvärderas. En sådan utvärdering ska ske öppet och inte bara göras för den slutna grupp som pensionsgruppen utgör. Pensionssystemet har stor betydelse för ett växande antal människor i det svenska samhället. Därför ska många ha möjlighet att framföra sina åsikter.

Jan Andersson

Jan Andersson är ordförande för PRO Skåne.
Gå till toppen