Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Skapa förutsättningar för lärare på högskolor, universitet och vuxenutbildning att utveckla sina pedagogiska kunskaper.”

Att investera i den högre utbildningen är en av de viktigaste investeringarna nästa regering kan göra. En röst på Miljöpartiet är en röst för högre kvalitet på landets universitet och högskolor. Det skriver Elisabet Knutsson (MP), riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson, och Malte Roos, språkrör för Gröna studenter.

Öka mängden praktik och antalet lärarledda timmar på landets lärosäten, skriver Elisabet Knutsson och Malte Roos.Bild: Tor Johnsson/SvD/TT
Söndagen den 9 september är det val till Sveriges riksdag. Tidigare samma vecka inleds höstterminen på landets universitet och högskolor, bland annat på Lunds universitet och Malmö universitet. Det är också på lärosätena som lösningarna på många av Sveriges utmaningar finns.
Det är dagens och morgondagens studenter som kommer att skapa tekniken och systemen för att stoppa klimatförändringarna och utrota världsfattigdomen, och det är på lärosätena som framtida anställda utbildas inom dagens bristyrken, däribland lärare, sjuksköterskor och civilingenjörer.
För att Sverige ska klara dessa utmaningar är det oerhört viktigt att utbildningarna håller en hög kvalitet, och att studenterna känner att de har möjlighet att enkelt välja den utbildning som passar dem bäst. Så är det tyvärr inte idag. Miljöpartiet går därför till val på en högskolepolitik som sätter studenten och kvaliteten i fokus. För att höja kvaliteten och minska avhoppen från högre utbildning vill vi:
1. Förbättra informationen om högre utbildning. Bristande information om utbildningarnas innehåll och upplägg är en av de främsta anledningarna till att studenter påbörjar studier som de senare hoppar av. Miljöpartiet vill därför att staten inför ett system där det är lätt för sökande att i förväg jämföra information om olika utbildningars innehåll, upplägg och kvalitet, exempelvis antalet lärarledda timmar och vilka examinationstyper utbildningen har.
2. Stärka lärarnas pedagogiska kunskaper. Många studenter på svenska lärosäten upplever det som ett problem att deras lärare visserligen är experter på sina respektive områden, men saknar förmågan att förmedla dessa kunskaper vidare till studenterna. Miljöpartiet vill därför skapa incitament och förutsättningar för lärare på högskolor, universitet och vuxenutbildning att utveckla sina pedagogiska kunskaper.
3. Öka mängden praktik och antalet lärarledda timmar. Bristen på lärarledda timmar och praktikmöjligheter på många program och kurser leder till ökad stress och försämrad psykisk hälsa bland studenter, och gör att kopplingen mellan studier och arbetsliv försämras. Under nästa mandatperiod vill Miljöpartiet därför vika mer resurser till att öka antalet lärarledda timmar och praktik på de utbildningar där problemen är störst.
Under Miljöpartiets tid i regeringen har vi bytt inriktning på statens högskolepolitik. Vi har höjt de statliga anslagen till högre utbildning och ökat antalet utbildningsplatser på lärosätena. Regeringen har även tillsatt en utredning om hur fördelningen av resurser till utbildningarna kan förbättras, för att skapa bättre förutsättningar för lärosätena att höja kvaliteten.
De reformer Miljöpartiet nu föreslår, tillsammans med den höjning av studiemedlet och de förbättringar av studenters sociala trygghetssystem som vi genomfört under mandatperioden, skulle innebära att förutsättningarna för ett hållbart studentliv och för att fler studenter avslutar sina studier med en högkvalitativ utbildning i bagaget blir bättre än på länge.
Ett hållbart studentliv och en högre utbildning av god kvalitet är en förutsättning för att Sverige ska kunna möta många av de utmaningar som landet står inför, från kompetensförsörjningen till klimatförändringarna. Att investera i den högre utbildningen är därför en av de viktigaste investeringarna nästa regering kan göra. En röst på Miljöpartiet är en röst för högre kvalitet på landets universitet och högskolor.

Elisabet Knutsson

Malte Roos

Elisabet Knutsson (MP) är riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson.
Malte Roos är språkrör för Gröna studenter.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen