Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Läsartext: Är Lunds expansion viktigare än Sveriges förmåga till självförsörjning?

På Brunnshög växer en ny del av Lund fram, med bland annat forskningsanläggningar och bostäder.Bild: Bengt Arvidson
Jag lyssnade på Isabella Lövins tal i Almedalen där hon bland annat nämnde att Miljöpartiet har som mål att öka Sveriges grad av självförsörjning på jordbruksprodukter. Första målet är till 80 procent från dagens 50 procent. Detta tycker jag låter väldigt sunt, att vi ska minimera importen av livsmedel.
Men hur rimmar detta med Miljöpartiets agerande i Lunds kommun? Där stödjer man gång på gång etableringar och bostäder på första klassens jordbruksmark som inte finns på så många ställen i Sverige, framförallt norr om Lund, exempelvis vid Brunnshög. Är det så att Miljöpartiet inte tycker att Lövins mål gäller just Lund, utan det får andra distrikt uppfylla? Tycker Miljöpartiet att Lunds expansion är viktigare än Sveriges självförsörjning? Det som händer i år med halverade skördar är kanske inte en engångsföreteelse utan något vi får lära oss hantera. Då behövs all odlingsmark vi kan uppbringa.

Claes Nilsson

SVAR DIREKT
Miljöpartiet i Lund stödjer fullt ut målsättningen att Sverige ska uppnå en självförsörjningsgrad på 80 procent genom ett fossilfritt och ekologiskt jordbruk där tyngdpunkten ligger på produktion av vegetabiliska livsmedel. Lunds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan för beslut. Ett av våra grundläggande krav på översiktsplanen är att den ska sätta stopp för vidare exploatering av jordbruksmark klass 8-10 (De högsta klasserna på en skala som mäter åkermarkers förutsättning för hög avkastning). Vi kommer även i fortsättningen att agera för att den nya översiktsplanen ska stå i överensstämmelse med denna målsättning.
Miljöpartiet ser ingen motsättning mellan att det byggs fler bostäder och skapas flera arbetstillfällen i Lund och möjligheter till ökad självförsörjningsgrad av livsmedel i landet. Lunds tillväxt ska som vi ser det framför allt ske genom förtätning och ianspråktagande av redan hårdgjorda ytor som överdimensionerade p-platser och dito trafikytor.
När det gäller Brunnshög ansåg vi att det hade varit bättre att inte lokalisera de stora forskningsanläggningarna på Sveriges bästa åkermark. Men sedan beslutet om lokalisering hade fattats har vi valt att inrikta oss på att göra Brunnshög till ett grönt föredöme när det gäller stadsbyggnad.

Ulf Nymark (MP)

vice ordförande i byggnadsnämnden i Lund

Emma Berginger (MP)

kommunalråd Lund
Gå till toppen