Annons

Annons

Annons

opinionSkåne

Aktuella frågor
”Den som blir sjuk ska få bestämma mer över den vård han får.”

Får vi mandat att styra tillsammans har vi – till skillnad från alla andra tänkbara partikonstellationer – en plan för i vilken riktning vi vill driva Skåne. Det skriver Allians för Skåne, företrätt av Carl Johan Sonesson (M), Gilbert Tribo (L,) Birte Sandberg (C) och Birgitta Södertun (KD).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Om Allians för Skånes budgetförslag hade fått styra under 2015–2018, hade vården fått mer pengar. Vi prioriterar nämligen kärnuppgifterna, skriver artikelförfattarna.

Bild: Håkan Röjder

Nej, Allians för Skåne är varken skendöd eller stendöd, trots alla illvilliga spekulationer om detta kopplade till det rådande opinionsläget. Tvärtom. I Region Skåne samverkar och samspelar Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna mer än någonsin. Oeniga om en del, men eniga i det mesta.

Idag, en månad före valet den 9 september, presenterar vi det program som vi gemensamt går till val på. Det är fjärde valet i rad som vi går fram tillsammans. Faktum är att vi har lagt gemensamma budgetförslag varje år sedan 2004. Detta är en styrka. Vi trivs med varandra. Politiken är i sin tur djupt förankrad i vår vision för det framtida Skåne: Det måste bli lättare att få vård i tid. Personalens engagemang måste betyda mer. Och det måste vara tryggare i vården för både patienter och medarbetare.

Annons

Annons

Vid sidan av vårt gemensamma valprogram för Skåne har våra partier egna valprogram för regionen.

Får vi mandat att styra tillsammans har vi – till skillnad från alla andra tänkbara partikonstellationer – en plan för i vilken riktning vi vill driva Skåne. Men våra inbördes styrkeförhållanden påverkar var tyngdpunkten läggs. Så tycker vi att det ska vara. Det handlar om valfrihet och egenmakt. Välja och välja bort. Både på valdagen och i vardagen. Vårt agerande är väsensskilt från det Socialdemokraterna representerar. Som ett av sina viktigaste vallöften förklarar de att de vill anställa 2 000 fler i vården (Aktuella frågor 7/8). Det är en repris från förra valrörelsen, då de lovade samma sak. Men Socialdemokraterna hade vid senaste årsskiftet anställt fler än 2 500 i vården. Trots det har mängden vårdminskat och vårdköerna vuxit. Dubbelt så många väntar nu, jämfört med 2014, på att bli opererade eller på någon annan åtgärd inom vårdgarantins 90 dagar. De ytterligare 300 vårdplatser som Socialdemokraterna också utlovade har blivit 300 färre och personalen flyr. Statistiken kommer från officiella källor som SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Region Skåne.

Det ska till socialdemokrater med valfeber för att beskriva utvecklingen som en lyckad mandatperiod.

Annons

Grunden för en fungerande välfärd är ordning och reda i ekonomin. Med en politik för jobb och tillväxt ökar resurserna till Region Skånes kärnuppgifter: hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling.

Annons

Tack vare högkonjunkturen har skatteintäkterna ökat. Det innebär att vården har 6,2 miljarder kronor mer att röra sig med i år jämfört med 2014.

Det är en ökning med 22 procent, alltså avsevärt mer än både befolkningsökningen och SKL:s uppräkningsindex för löner och priser.

Om Allians för Skånes budgetförslag hade fått styra under 2015–2018, hade vården fått mer pengar. Vi prioriterar nämligen kärnuppgifterna.

Trygghet är att veta att man får det stöd man behöver, men också vissheten om att man kan söka sig bort från det man uppfattar som dåligt. Det kan vara att man blir bemött på ett sätt man inte trivs med, vårdinsatser man ifrågasätter, eller bara för att man vill hitta till den vårdenhet som har kortast väntetid eller den som patienter har visat sig uppskatta mest.

För att öka friheten i Skåne har vi kommit överens om fyra fokusområden som vi vill lägga stor kraft på under den kommande mandatperioden. Det handlar om inflytande och möjligheter – om frihet, mångfald och närhet. Den som blir sjuk ska få bestämma mer över den vård han får. Den som tar ett jobb inom välfärdssektorn ska kunna välja mellan flera olika arbetsgivare. Och alla som vill använda kollektivtrafiken för att ta sig till jobb eller fritid ska veta att tåget eller bussen kommer fram i tid.

Nu söker vi i Allians för Skåne skåningarnas förtroende för att tillsammans förverkliga de visioner vi har för att Skåne ska bli starkare, friskare, tryggare, grönare och mer drivande i utvecklingsfrågorna.

Carl Johan Sonesson (M)

Gilbert Tribo (L)

Birte Sandberg (C)

Birgitta Södertun (KD)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan