Annons

Annons

Annons

Annons

Malmö

Insändare
SD: Vi förstår att många Malmöbors vardag går ihop tack vare bilen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

SD i Malmö är kritiska till Miljöpartiets förslag om bilfria zoner vid Malmös skolor. De vill också att förare ska kunna parkera med p-skiva i centrala Malmö på helger.

Bild: Claudio Bresciani/TT

Annons

Det rödgröna politiska styret har fört en trafikpolitik som försvårat framkomligheten för Malmös bilister. Fartsänkningsgupp har placerats ut godtyckligt och parkeringsmöjligheter för bilister urholkas. Samtidigt har det rödgröna politiska styret flera gånger genomfört förändringar av gator och vägar trots protester från Malmöborna.

Ett exempel på detta är ombyggnaden av Annetorpsvägen, där man smalnade av körbanan för att bygga en längsgående gångbana längs södra sidan av Annetorpsvägen. Detta genomfördes trots en namnlista mot ombyggnaden med mer än 1100 namn.

Annons

Annons

Medan det rödgröna styret har gjort livet svårare för Malmös bilister har ledande trafikpolitiker inom det rödgröna styret hånat Malmöborna på ett hotfullt sätt, som när vice-ordföranden för Tekniska nämnden 2016 bloggade att han kände för att ”ladda ett gevär” när Malmöbor protesterade mot ombyggnaden av Annetorpsvägen. Trafikpolitiken i Malmö har följt ideologiska dogmer istället för att anpassa sig till Malmöbornas behov.

Sverigedemokraterna vill att alla trafikslag såsom bil, cykel, buss med flera ska samsas om utrymmet. Underhåll av gator och torg är eftersatt i Malmö. Sverigedemokraterna vill satsa mer resurser på underhåll av gator, cykelvägar och torg.

Det ska bli lättare att parkera bilar. Bilister ska kunna parkera i centrum med p-skiva på helger. Sverigedemokraterna har förståelse för att många Malmöbors vardag går ihop tack vare bilen. Bilen är inte bra för miljön men det innebär inte att politiker ska hindra föräldrar från att köra sina barn till skolor, som Miljöpartiet föreslår. Sverigedemokraterna tror på Malmöborna och vi vill tillsammans med Malmöborna genomföra förändringar som gynnar miljön och mobiliteten.

Vi vill elektrifiera kollektivtrafiken och som ett första steg införa avgiftsfri kollektivtrafik för Malmöbor som är 70 år eller äldre. Det är så vi skapar frihet för våra äldre samtidigt som vi får en miljövänlig kollektivtrafik. Sverigedemokraterna vill föra en pragmatisk miljövänlig trafikpolitik i samråd med Malmöborna.

Magnus Olsson (SD)

Kommunalråd, Malmö

Till toppen av sidan