Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Här är 12 förslag för att inte bara bekämpa, utan också förebygga uppkomsten av grov kriminalitet.”

Sverige har råd att satsa på varje barn. Ett annat samhälle är möjligt. Det skriver Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets vice ordförande som idag besöker Malmö, stadens V-kommunalråd Hanna Thomé och tre företrädare för Trygg Malmö.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vad som behövs är konstruktiva verkningsfulla åtgärder för att inga unga ska behöva skjutas på stan, inte populism och rop på hårdare tag, skriver artikelförfattarna.

Bild: Patrick Persson

Annons

Tillsammans kan vi alla – politiker, forskare, myndigheter och det civila samhället – skapa förutsättningar för att framgångsrikt bekämpa kriminalitet.

”Både gärningsmän och offer är kända av polisen sedan tidigare” rapporterar medier ofta efter skjutningar och våldsbrott i Malmö. Hur kommer det sig att dessa, så gott som alltid unga människor, är så kända hos polisen utan att samhället agerat tillräckligt kraftfullt för att få bort dem från kriminella miljöer?

I Malmö har cirka 200 ungdomar blivit lagförda mer än 1 000 gånger, enligt polisen. Det rör sig om unga som ofta haft kontakt med socialen och som ofta också haft problem i skolan.

Den debatt som förs idag med krav på hårdare straff och mer övervakning förstärker en känsla av att samhället har gett upp. Hårdare straff minskar inte brottsligheten eller risken för återfall. 2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi Daniel Nagin visar hur stränga fängelsestraff inte minskar våldsbrottsligheten och gör en jämförelse mellan olika länder: USA har stränga straff för våldsbrott men samtidigt flest andel återfallsförbrytare. Norge som istället satsat på kortare straff och mycket rehabilitering har en liten andel återfallsförbrytare.

Annons

Annons

För att få bukt med grov våldskriminalitet måste man titta på vem som hamnar i kriminalitet. Det finns många likheter bland dem som gör sig skyldiga till grovt våld och det finns många likheter bland offren.

De som utsätts för våld är ofta unga, saknar eftergymnasial utbildning och har det dåligt ekonomiskt. Samma faktorer går igen när det gäller de som riskerar att hamna i kriminalitet. Men förutom fattigdom finns ofta fler riskfaktorer, till exempel en dålig relation till föräldrarna, alkohol och droger i uppväxtmiljön samt dåliga skolresultat.

De som riskerar att hamna i kriminalitet saknar ofta en känsla av gemenskap och söker den i kriminella miljöer.

Det finns också en tydlig könsskillnad. Kvinnor utsätts oftast för grovt våld av någon närstående medan män endast i 8 procent av fallen känner gärningsmannen. Vid våldsbrott är 85 procent av våldsverkarna män och vid sexualbrott är andelen 98 procent. Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet.

På senare år har klassklyftorna ökat explosionsartat i Sverige. Det har aldrig funnits så många miljardärer, samtidigt som många lever i fattigdom och saknar framtidstro.

I Malmö lever vart tredje barn under den relativa fattigdomsgränsen, enligt Rädda barnen.

Sverige har råd att satsa på varje barn. Ett annat samhälle är möjligt.

Här är 12 förslag för att inte bara bekämpa, utan också förebygga uppkomsten av grov kriminalitet:

1. Bedriv en politik för jämlikhet. Att klassklyftorna minskar och fattigdomen utrotas är avgörande för ett tryggt samhälle.

Annons

2. Använd polisens resurser så att det finns poliser ute på gator och torg. Det behövs områdespoliser som ungdomar känner igen och kan ha förtroende för.

Annons

3. Satsa på bostadsområdena och på att förebygga vräkningar. Ett tryggt boende är grundläggande för en trygg uppväxt.

4. Låt fler socialarbetare arbeta uppsökande ute på stan, Idag finns det bara fem i hela Malmö. Med fler socialarbetare kan fler unga på glid fångas upp.

5. Öka de tidiga åtgärderna i skolan och förskolan: Ingen ska någonsin kunna säga ”Ja, det visste man ju hur det skulle gå för honom”. Satsa på elevhälsa, minskade grupper, fler kuratorer och fler specialpedagoger i skolorna.

6. Ta krafttag mot skattesmitare och svartarbete som ofta göder kriminella gäng.

7. Bedriv ett aktivt jämställdhetsarbete i skolorna. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har visat att risken att använda våld är 4,4 gånger så hög hos killar som har en dålig kvinnosyn.

8. Ge ökade resurser till kultur- och föreningslivet i Malmö. Det behövs både fler mötesplatser för unga och fler gratis aktiviteter för barn och unga. Det skapar en viktig gemenskap.

9. Satsa på kriminalvård och rehabilitering för att minska antalet återfall.

10. Ge polisen och tullen ökade resurser för att bekämpa illegala vapen. Återinför vapenamnesti, det vill säga att otillåtna vapen kan lämnas in till polisen utan att de som lämnar in dem straffas. Vid senaste vapenamnestin lämnades över 5 000 vapen in.

Annons

11. Satsa på att minska alkoholmissbruket. Bevara dagens starka alkoholmonopol.

12. Satsa på rehabilitering för missbrukarna och polisinsatser mot langarna. En restriktiv narkotikapolitik är viktig.

Situationen i Malmö är allvarlig. Vi känner med offren och deras anhöriga. Vi är övertygade om att ett annat samhälle är möjligt. Vad som behövs är konstruktiva verkningsfulla åtgärder för att inga unga ska behöva skjutas på stan, inte populism och rop på hårdare tag.

Vi tror på jämlikhet, vi vet att det är lösningen. Vi vägrar ge upp för vi vet att tillsammans kan vi alla göra skillnad.

Nooshi Dadgostar

vice ordförande Vänsterpartiet

Hanna Thomé

V-kommunalråd i Malmö

Hussein Shobash, Mohammed Qadoura, Said Hadrouss

Trygg Malmö – en sammanslutning av föreningarna, Somaliska regnbågeföreningen, Grupp 194 Malmö och Somaliska Freds- och Skiljedomsföreningen

Annons

Annons

Till toppen av sidan