Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Polisen möter människor med sjukdomsproblematik varje dag

"Polisen ska granskas, men det är viktigt att det sker sakligt och med förståelse för att man måste hålla isär situationer som innehåller hot med skjut- eller stickvapen." skriver Fredrik Brokopp, fackordförande i Polisförbundet i nordvästra Skåne.Bild: Johan Nilsson/TT
Replik – "Vi måste kunna lita på att polisens syfte är att skydda även våra närmaste", HD 10/8.
Jag läste Malin Sterns insändare och vill ge några tankar kring det hon skriver. Kan Malin Stern lita på att polisen skyddar hennes närmaste? Min bestämda uppfattning är att du kan göra det!
Sedan början av sommaren har polisen bara i nordvästra Skåne haft över 130 ärenden kopplat till människor med psykisk ohälsa. Polisen är den aktör som man alltid kan ringa och mina kollegor möter människor med syndrom och sjukdomsproblematik varje dag. Utan att låta självgod så tycker jag att vi har en god kompetens för just dessa möten.
I närtid har det nu rapporterats om två stycken ärenden där utfallet av mötet med polisen blivit både tragiskt och olyckligt. Däremot är det inte alls säkert att agerandet varit juridiskt felaktigt. Jag välkomnar både debatt och diskussion om polisens arbete. Som en av de myndigheter som inte bara har rätten utan också skyldigheten att bruka våld så är granskning nödvändig.
Utan att ha varit på plats och utan särskild kännedom om något av de ärenden som Malin Stern nämner så behöver man dock hålla två tankar i huvudet samtidigt när man för denna diskussion och debatt.
Om en personär beväpnad så blir sjukdom eller diagnos sekundärt. Om jag eller mina kollegor upplever ett överhängande hot mot oss eller allmänhet så ligger det inte bara i vårt eget intresse, utan i uppdraget, att agera utifrån det. Ett beslut ska fattas på någon enstaka sekund. Som enskild polis så agerar du utifrån vad du upplever i en situation, just där och då. Till det ska läggas ingångsvärden, yttre omständigheter och personliga förutsättningar. När man i efterhand, i lugn och ro, kan summera hur saker var så kan bilden bli annorlunda.
Jag hade gärna sett att Polisen som myndighet hade en mer ödmjuk inställning utan att för den delen skuldbelägga enskilda poliser. Deras agerande bedöms rent juridiskt via en förundersökning som leds av en särskild åklagare. Polisen kan, med facit i hand, bli bättre på att dra fördjupade lärdomar även om det inte begåtts juridiska felaktigheter. För att till exempel utveckla våra arbetsmetoder eller vår utbildning. Polisförbundet vill därför se en polisiär variant av Lex Maria anmälan.
Det är självklart för oss, men ändå värt att betona, att bruka sitt tjänstevapen är den yttersta åtgärden i vårt uppdrag. Ingen kollega önskar behöva skjuta verkanseld mot en gärningsman.
Polisen ska granskas, men det är viktigt att det sker sakligt och med förståelse för att man måste hålla isär situationer som innehåller hot med skjut- eller stickvapen. Om det är en leksak eller inte är tyvärr många gånger omöjligt att avgöra när hotet är överhängande.

Fredrik Brokopp

ordförande för Polisförbundet i nordvästra Skåne
Gå till toppen