Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Hon ska leda Lunds klimatpolitiska råd

Professor Lena Neij, föreståndare för Internationella miljöinstitutet, föreslås bli ordförande för Lunds kommuns nya klimatpolitiska råd.

Lena Neij är föreståndare för Internationella miljöinstitutet och snart – om politikerna säger ja – även ordförande för Lunds klimatpolitiska råd.Bild: Gunnar Menander
Lunds kommunstyrelse beslutade i våras att inrätta ett oberoende klimatpolitiskt råd med experter som ska granska kommunens politik för att nå klimatmålen.
Nu är det dags att utse ledamöter till rådet.
Ordförandekandidaten Lena Neij är föreståndare för Internationella miljöinstitutet och forskar om styrmedel och strategier för ett mer hållbart energisystem och en hållbar stadsutveckling.
Statsvetaren Roger Hildingsson föreslås bli vice ordförande. Han forskar om samhällsstyrningens roll i miljöpolitiken och för klimatomställningen.
De övriga sex ledamöterna i rådet blir enligt förslaget:
* Markku Rummukainen, professor vid Centrum för miljö- och klimatforskning, som bland annat sitter i det nationella klimatpolitiska rådet och representerar Sverige i FN:s klimatpanel.
* Linda Tufvesson, prefekt för Institutionen för biosystem och teknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, som bedriver forskning om biodrivmedel, energigrödor och livscykelanalyser.
* Catharina Sternudd, universitetslektor vid Institutionen för arkitektur och bebyggd miljö, som forskar om bland annat klimatanpassning mot översvämning och om gångtrafik i stadsmiljöer.
* Fredrik N G Andersson, docent, Nationalekonomiska institutionen, som bland annat studerat förutsättningarna för att skapa en klimatneutral ekonomi.
* Lena Hiselius, universitetslektor, Institutionen för teknik och samhälle, som forskar om hållbara transporter.
* Johanna Alkan Olsson, universitetslektor vid Centrum för Miljö- och klimatforskning, som studerar strukturer och strategier för att främja hållbar utveckling i ett klimatförändringsperspektiv.
Politikerna i kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget vid sitt möte på onsdag.
Gå till toppen