Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

S lovar reformer för två miljarder i skånsk vård - men inget besked om skatten

Fler anställda i den skånska vården, fler specialistutbildade och mer pengar till vårdcentralerna. Socialdemokraterna i Region Skåne lovar reformer för två miljarder kronor inför valet. Och de kan klaras utan en skattehöjning, enligt Henrik Fritzon (S).

– Sjukvården kommer att vara den stora frågan i det här valet, sade Fritzon när han tillsammans med Skånedistriktets ordförande Niklas Karlsson presenterade S valplattform för Region Skåne.
– Hur skattefrågan kommer att hanteras kommande mandatperiod är för tidigt att säga. Vår bedömning är att det finns stora behov, och mycket talar för att en skattehöjning behövs. Men reformpaketet är inte så dyrt att det givet är beroende av en skattehöjning.
Henrik Fritzon och Niklas Karlsson, S-ordförande i Region Skåne respektive Skånedistriktet, presenterar valmanifest i Folkets Hus i MalmöBild: Lars Brundin
Fritzon, regionstyrelsen ordförande, målade upp bilden av en sjukvård med personalbrist, vårdplatsbrist och förtroendekris när S och MP tog över styret för fyra år sedan.
– Vi har gjort stora satsningar på bland annat cancervård, akutsjukvård och kvinnosjukvården,påbörjat stora sjukhusombyggnader, upphandlat ett nytt journalsystem och anställt fler i vården. Sammantaget lägger vi 6,2 miljarder kronor mer på skånsk sjukvård jämfört med 2014. Vi har en bättre vård nu - men mycket återstår.
Det som fortfarande är problem, enligt Henrik Fritzon är tillgänglighet, långa operationsköer, underkapacitet på vårdcentralerna, överbelastade akutmottagningar.
Mycket av detta beror på att det saknas specialistpersonal - därför är ett av S vallöften att 2 000 läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna vidareutbilda sig med lön.
De satsningar som S vill genomföra kommer att kosta två miljarder kronor.
– Utöver reformerna tillkommer ungefär fem miljarder i ordinarie uppräkning av kostnader och löner. Vår bedömning är att den skånska sjukvården om fyra år behöver sju miljarder kronor mer, sade Henrik Fritzon.
Det är ingen omöjlighet, men det hänger också på vilken regering som styr Sverige efter valet, underströk han.
– Det går bra för Skåne, fler kommer i arbete och då ökar intäkterna. Med de bidrag till sjukvården som den S-ledda regeringen utlovat för kommande mandatperiod så ligger vi ekonomiskt bra till i Region Skåne.
Skånsk sjukvård ska bli bäst i landet, var en kaxig rubrik i valmanifestet.
Flera av de vallöften som Henrik Fritzon och Niklas Karlsson presenterade i Folkets Hus är redan kända: 2 000 fler specialistutbildade, 2 000 fler anställda och en cancersatsning på 500 miljoner kronor.
På en rad andra områden utlovas förbättringar, men utan att några siffror.
S vill korta köerna genom att bygga ut operationskapacitet på de mindre skånska sjukhusen, och att ”särskilda resurser ska avsättas” för de diagnoser där väntetiderna är extra långa.
Operationsköerna i Skåne är ett problem. S vill lösa det genom att utbilda fler operationssjuksköterskor, bygga ut kapacitet på mindre sjukhus och med riktade satsningar mot vissa diagnoser.Bild: Hussein El-alawi
Primärvården ska få en större andel av de totala vårdanslagen. Allianspartierna har angett som mål att andelen ska öka till 25 procent, från dagens 16 procent, men Henrik Fritzon vill inte precisera procenttal.
På riksnivå har Socialdemokraterna nyligen gått ut med att man vill ändra lagstiftning och ersättningssystem för att motverka privatiseringar inom sjukvården. Bland annat vill S ta bort LOV, lagen om valfrihetssystem, som ger privata vårdföretag rätt att öppna vårdcentraler.
– Oavsett hur lagen förändras så kommer vi att ha kvar ungefär lika många privata vårdcentraler i Skåne, och de gör ett jättebra jobb. Det är den fria etableringsrätten som är problemet, att politiker inte kan säga nej, säger Henrik Fritzon.
En ideologisk stridsfråga i Region Skåne är de tolv vårdval som det tidigare borgerliga regionstyret införde. Allianspartierna vill utvidga vårdvalen. S-distriktet i Skåne röstade i april igenom ett förslag om att avskaffa de privata vårdvalen inom ögon- och hudsjukvård, och på sikt skrota alla.
Men S i Region Skåne går inte till val på att avskaffa något av vårdval.
– Nej, det vi varit kritiska emot är specialistvårdvalen, främst ögon- och hudsjukvård som normalt ska bedrivas på sjukhus. Det tycker vi fortfarande, säger Henrik Fritzon.
Förutom satsningarna på sjukvården, vill S se en upprustning av skånska vägar och järnvägar. Inte minst för att göra hela den skånska arbetsmarknaden mer tillgänglig.
– Vi ser stora dagliga problem för arbetspendlare, som är beroende av att tåg och bussar kommer i tid. Infrastrukturen måste förbättras på lång sikt men på kort sikt måste störningarna hanteras med bättre system för ersättningsbussar och trafikinformation, sade Henrik Fritzon.
Att påverka regeringen och Trafikverket för att att få trefilig motorväg på E6 och en utbyggnad av andra motorvägar är ett av allianspartiernas starkaste krav i valrörelsen.
S i Skåne har en mer försiktig formulering om att ”förutsättningarna för att bygga ut E6 genom Skåne till trefilig motorväg på fler avsnitt ska också ses över”.
– Att bara tala om tre filer på E6 är en alltför enkel lösning, det ger mer trafik och nya köer. Vi måste också se på möjligheterna att föra över gods till järnväg och att fler människor åker kollektivt, säger Niklas Karlsson.
– Det borgerliga partierna har börjat driva frågan om E6 de senaste två åren. Det gjorde de inte när de styrde för fyra år sedan, och infrastruktursatsningar har långa ledtider, tillägger Henrik Fritzon.
Fakta

S valmanifest

Här är några av S vallöften för Region Skåne.

• Av de 2 000 fler som ska anställas i vården ska cirka 200 vara medicinska sekreterare, för att vårdpersonal ska avlastas administration.

• Fler ST-platser så att 100 fler allmänläkare kan vara klara 2026.

• Primärvårdens andel av anslagen ska öka.

• Lång tid i yrket och på arbetsplatsen ska premieras.

• Fler observationsplatser och mer personal på akutmottagningarna. Fler barnmorskor på förlossningsavdelningarna.

• Agera för att underhållet av det skånska järnvägsnätet förbättras.

Gå till toppen