Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Förnyalund går till val på järnväg under jord

Medan spårvägen byggs växlar dess starkaste motståndarparti FNL istället in på nedgrävda järnvägsspår. Att minska bostadsbyggandet och barngrupperna, införa flexibla bussar och skapa boendecentrum för äldre är andra punkter på agendan.

FNL vill i framtiden stå i en tågstation under jord. Här syns ordförande Maria Nermark med partikamraterna Kerstin Frygner och Istvan Ulvros och partiföreträdaren Börje Hed.Bild: Ingemar D Kristiansen
När partiledningen för Förnyalund presenterar sin politik för den kommande mandatperioden står de i en orange korridor som de hoppas kommer att grävas ned. Det är gångbron mellan perrong 1 och kommunhuset Kristallen vid Lunds centralstation.
– Att stå på den här perrongen och frysa är inget alternativ om man har en varm suv, säger ordförande Maria Nermark om partiets ”paket av smidigare trafikplanering”.
Om fyrspåret ska gå genom Lund måste både spår och centralstation förläggas under jord menar FNL.
– Många tycker att det verkar hopplöst att få till, men Sweco har visat att det går att förlägga spåren i tunnlar. 15 miljarder skulle det kosta enligt Trafikverket, men värdefull mark som man kan bygga på frigörs ovanpå. Malmö har ju sin järnväg under jord, säger Börje Hed, partiföreträdare.
– Varberg har lyckats få staten att stå för kostnaden för järnväg under jord. Nu växer Varberg ihop som stad, säger Jan Annerstedt, också partiföreträdare.
Att läka ihop Lund med bostäder över nuvarande stationsområdet tycker partiet vore bättre än att bygga höga hus för kontor och handel i den kommande omvandlingen av Lund C.
Förnyalund vill varken se bostäder på den bästa åkerjorden eller i höghus i centrum, och tycker inte att bostadsbyggandet ska ske i den takt som anges i förslaget till ny översiktsplan.
– Man ska bygga med kvalitet och inte forcera fram bostadsområden. Staden måste växa organiskt som blandad stad, säger Jan Annerstedt.
Lugn och ro vill FNL även se i förskolans barngrupper, som partiet vill satsa på genom 30 miljoner kronor till mer personal.
Den äldre befolkningen ska vid fyllda 85 år ha ”ovillkorlig” rätt till äldreboende.
– Det behöver byggas rejält med lägenheter för äldre, som kan blandas med studentbostäder, säger Kerstin Frygner (FNL).
Mer än åtta minuter ska äldre, och yngre, inte behöva gå till sin busshållplats, och partiet vill se elektriska mindre bussar som kan vara flexibla i var de stannar och skulle kunna passa i byarna.
– Något mellan buss och taxi, i väntan på självkörande fordon, säger Istvan Ulvros (FNL).
Fakta

Fler punkter i Förnyalunds valprogram

* Omförhandla fritt sök i gymnasievalet. Ge Lundaungdomar företräde till kommunala skolor

* Bevara Svaneskolan och bygg inte Hedda Andersson-gymnasiet

* Gör om kommunens översiktsplan

* Förbättra handel, service och kollektivtrafik i de östra kommundelarna

* Underlätta handel och besök i stadskärnan med bekväma gatumöbler, smart belysning och lekvänliga skulpturer

* Bygg inga fler spårvägsetapper

* Skapa ett konserthus, till exempel vid Mejeriet

Gå till toppen