Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vårt klimat – vår miljö

Kävlinge uppmanas att ta bättre hand om sina insekter

Plantera träd och buskar längs högtrafikerade vägar för att rena luften. Och skapa fler "gröna öar" bland åkrarna för att öka den biologiska mångfalden. Det är två av tipsen i en rapport om hur Kävlinge kommun i högre grad kan använda sig av de ”tjänster” som naturen har att erbjuda.

Ett av tipsen i rapporten är att skapa bättre livsmöjligheter för Kävlinges små pollinatörer.Bild: Ingemar D Kristiansen
Begreppet ekosystemtjänster syftar till att synliggöra den nytta som människan får av naturens arbete. Exempelvis att växter renar luft, att bin pollinerar grödor och att människors hälsa ökar i naturen.
För att se hur man bättre kan planera utifrån detta har flera kommuner i Sverige gjort en kartläggning av sina ekosystemtjänster. Och nu har det även gjorts i Kävlinge kommun.
Bland annat kom Ekologigruppen – som gjorde inventeringen på uppdrag av kommunen – fram till att man i Kävlinge borde plantera så mycket som möjligt längs högtrafikerade vägar, som E6 vid Löddeköpinge.
– Det skulle både påverka luftkvaliteten, minska bullret och stödja den biologiska mångfalden säger Juho Riikonen som är en av dem som har varit med och gjort inventeringen.
Andra slutsatser var bland annat att fler "gröna öar" med växtlighet skulle behövas på Kävlinges åkermark, där det ofta saknas viktiga livsmiljöer för bin och andra pollinatörer.
– Om det finns ett litet skogsparti i mitten av en åkermark så kan det vara värdefullt som boplats till insekter, säger Juho Riikonen.
Men ekosystemtjänster handlar också om hur naturen kan ge människor bättre hälsa. Därför har man i rapporten även föreslagit att Kävlingeån skulle kunna användas för rekreation i högre grad än vad som görs idag.
– Man skulle till exempel kunna anlägga nya stigar och skyltar för att öka tillgängligheten. Och fortsatta satsningar på sådant som kanotklubben i Löddeköpinge och Högsmölla i Furulund kan hjälpa till att skapa fler möjligheter för turism och friluftsliv.
Varför är det viktigt att synliggöra och ta hänsyn till ekosystemtjänsterna?
– Flera ekosystemtjänster är hotade samtidigt som de är direkt nödvändiga för vårt samhälle. Nu när vi alltmer börjar bo i städerna så tappar vi mer och mer koll. Om vi skulle ha mer grönytor så skulle vi till exempel ha mycket bättre förmåga att hantera översvämningar. Vi måste försöka synliggöra alla de tjänster vi får från naturen, säger Juho Riikonen.
Gå till toppen