Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vårt klimat – vår miljö

Malmö vill bli miljöbäst i Sverige – men missar 17 av 19 miljömål

Politikerna klubbade 19 mål för att göra Malmö till Sveriges miljöbästa kommun. Bara två av målen uppfylls i tid. ”Jag är absolut inte nöjd”, säger miljönämndens ordförande Carina Svensson (S).

”Jag är absolut inte nöjd”, säger miljönämndens ordförande Carina Svensson.Bild: Sara Johari
Precis före jul 2009 möttes de 61 politikerna i Malmö kommunfullmäktige.
En ambitiös miljöplan, uppdelad i 19 delmål, klubbades.
Nio år har gått sedan beslutet. Två år återstår till 2020, när målen ska vara uppfyllda.
”Nu är det dags att lägga in en rejäl slutspurt för att bli miljöbäst i Sverige”, skrev Malmö stads dåvarande miljödirektör Kerstin Åkerwall i kommunens miljöredovisning 2017.
En omöjlig spurt, visar redovisningen.
• Av 19 uppställda miljömål är bara två gröna – ”kan uppnås i tid”.
• Tolv av målen bedöms ”delvis kunna uppnås i tid”.
• Fem mål är rödmarkerade – ”kan ej uppnås i tid”. Två av de röda målen har dessutom en pil nedåt: Utvecklingen går åt fel håll.
Målet att minska Malmös energianvändning med 20 procent uppnåddes redan 2015, fem år i förtid. Detta trots att Malmös befolkning varje år ökar med ungefär 5 000 personer.
Det andra grönmarkerade målet gäller avfallsåtervinning. Både den totala avfallsmängden och matsvinnet minskar, samtidigt som insamlingen av matavfall ökar.
Men alla övriga sjutton mål är gula eller röda. De kommer inte att nås, eller bara att nås delvis.
I rapporten nämns, bland mycket annat:
• Malmös hårdgjorda yta, alltså till exempel asfalterad mark, ökar sedan millennieskiftet.
• Betydligt fler Malmöbor än invånare i Sveriges övriga större städer utsätts för buller över riktvärden.
• Antalet jätteträd i Malmö halverades mellan 2001 och 2009. Många almar försvann.
• 2015 hanterades 1 140 ämnen som är cancerframkallande, DNA-skadande eller som påverkar människors sexuella funktion och fertilitet i Malmö. Det är den högsta siffran någonsin.
Bara två av 19 miljömål uppfylls inom tidsramen?
– Det är inte bra. Det är helt enkelt inte okej att inte nå målen, säger miljönämndens ordförande Carina Svensson (S).
Vems fel är det?
– Vi har inte varit tillräckligt tydliga med att alla måste vara aktiva och kan göra skillnad. Alla måste ta sin del av ansvaret.
Till utgången av 2020 är målet att 95 procent av de kommunägda fordonen i Malmö ska drivas av biogas, vätgas, el eller laddhybridteknik.
Trafiken, både vid kommungränsen, mitt i Malmö och längst Yttre Ringvägen, har ökat de senaste femton åren. ”Några stora förändringar kan tyvärr inte ses varken när det gäller Malmöbornas bilinnehav eller bilisternas totala körsträcka”, står det i kommunens miljörapport.
– Nu går du in på den enskilda personen. Vi kan inte stänga av vägar och säga: Du får inte köra här. Vi kan inte förhindra familjer att köpa en ny bil. Men vi kan visa på möjligheterna, säger Carina Svensson.
Vad betyder det för Malmöborna att miljömålen inte nås?
– Det betyder att vi måste jobba hårdare, alla Malmöbor. Det innebär att våra aktiviteter från kommunens olika verksamheter mot allmänheten kommer att öka. Vi kommer att synas allt mer, säger Carina Svensson.
Var målen ni klubbade 2009 för ambitiösa?
– Man ska alltid spänna bågen högt. Annars blir vi aldrig miljöbäst.
På miljöförvaltningen pågår redan arbetet med att ta fram en ny miljöplan, som politikerna ska ta ställning till och som ska styra miljöarbetet i Malmö efter 2020.
När blir Malmö Sveriges miljöbästa kommun?
– Mitt spontana svar är att det kommer att bli 2022 eller 2023. Vi ska nå det målet bara. Så är det, säger Carina Svensson.
Gå till toppen