Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vårt klimat – vår miljö

Debattinlägg: ”Plantera 10 000 nya träd i Malmö.”

Träd är en nyckel både för att sänka temperaturen under värmeböljor och för att minska risken för översvämningar vid skyfall, skriver Märta Stenevi (MP), kommunalråd i Malmö.

Om var tredje parkeringsplats längs Erik Dahlbergsgatan fick ge plats åt en trädplantering och det fanns möjlighet att sätta sig ner en stund skulle en hållbar stadsmiljö kunna skapas som samtidigt fungerar som luftkonditionering åt staden, skriver Märta Stenevi.Bild: Hussein El-alawi
Temperaturer en bra bit över 30 grader. Extrem torka som slår ut böndernas tillgång på foder under lång tid framöver. Historiskt många och stora skogsbränder som orsakat enorma förluster av skog. Barn, äldre och sjuka som far illa i värmen.
I brännande värmebölja säger Moderaternas toppnamn i Malmö, Torbjörn Tegnhammar, i en tidningsintervju att det har varit för mycket fokus på klimatet. Att vanliga hederliga människor inte berörs så mycket av det i sin vardag.
Jag vet inte vem Torbjörn Tegnhammar räknar som en vanlig hederlig människa, men den här sommaren har det blivit tydligt hur klimatförändringarna kommer att påverka oss alla. I just vardagen.
I 30 år har Miljöpartiet varnat för effekterna av global uppvärmning och drivit politik för att styra mot lägre utsläpp. Nu är vi dessvärre i en situation där vi samtidigt måste driva på för en anpassning till en varmare värld och konsekvenser i form av långvariga värmeböljor och intensiva skyfall.
Miljöpartiet arbetar för att Malmö ska kunna minska utsläppen av växthusgaser, hålla nere temperaturen och motverka översvämningar.
Träd är en nyckel både för att sänka temperaturen under värmeböljor och för att minska risken för översvämningar vid skyfall.
Stora asfalterade ytor, som breda vägar och markparkeringar, reflekterar solen och värmer upp luften. Bostäder intill sådana värmeöar får outhärdligt varm luft utanför fönstren och blir svåra att kyla ner. Och människor far illa av extremvärme. En varm dag ökar dödsfallen bland äldre och sjuka med 20–30 procent, enligt Joacim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet.För mindre barn innebär för små förskolegårdar utan möjlighet till skugga att de inte kan gå ut.
Under nästa mandatperiod vill MP därför:
1. Plantera 10 000 nya träd i befintlig stadsmiljö, alltså utöver de träd som ska planteras i områden där det byggs nytt.
2. Anlägga små dammar, minikanaler och gräsmattor som gör att vattnet har någonstans att ta vägen när det regnar, och andra vattenfördröjande åtgärder i de mest utsatta områdena.
3. Anlägga miniparker och små kvartersparker på tillräckligt många ställen i staden för att skapa sammanhängande stråk av grönska.
4. Smalna av infartslederna till stadsgatorna och ge plats för mer kollektivtrafik, cykelbanor och gångstråk – och mycket mer grönska.
5. Införa riktlinjer för att det ska finnas skuggiga platser när nya förskolor, skolor och äldreboenden ska byggas.
Med hjälp av 10 000 nya träd, bostäder med gröna innergårdar och parker på dagens asfaltöknar kan Malmöborna klara värmen bättre. Journal of Climatology har publicerat en studie från Göteborg som visar att om den yta i en stad som täcks av trädkronor ökar från 10 till 20 procent kan temperaturen sänkas med upp till 8 grader. En bostad med fönster som skuggas av träd får också ett mycket mer behagligt och hälsosamt klimat.
En större park, som Pildammsparken eller de kommande stadsparkerna i Nyhamnen och Hyllie, kan kyla omgivningen upp till en kilometer bort. Och där det redan är byggt tätt, som i innerstaden, kan ett pärlband av mindre parker ge samma effekt. Om var tredje parkeringsplats längs Erik Dahlbergsgatan eller Östra Förstadsgatan fick ge plats åt en trädplantering och det fanns möjlighet att sätta sig ner en stund skulle en hållbar stadsmiljö kunna skapas som samtidigt fungerar som luftkonditionering åt staden.
Samma träd, i kombination med andra åtgärder längs gatorna, tar också emot vatten vid skyfall så att staden blir mer motståndskraftig mot översvämningar.
Det är dags att bromsa klimatförändringarna, innan klimatet börjar värma upp sig självt, något som ligger närmare i tiden än experterna tidigare trott.
Malmö behöver både anpassas för att möta extremvädret, och snabbt sänka utsläppen. Och det måste ske nu – klimatet har slutat att vänta på oss.

Märta Stenevi

Märta Stenevi är kommunalråd i Malmö och förstanamn på Miljöpartiets lista till kommunvalet i Malmö den 9 september.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen