Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Minnesord om Göran Gustafsson

Göran Gustafsson, professor i religionssociologi vid Lunds universitet, har den 16 juli 2018 avlidit i en ålder av 81 år. Närmast sörjande är hustrun Elsa samt sönerna Torbjörn och Henrik och barnbarnet Hanna.

Göran Gustafsson blev fil. dr i sociologi 1974 på avhandlingen "Partistyrka och partistyrkeförskjutningar. Förändringar i svenskt väljarbeteende under 1960-talet belysta genom data på kommunnivå". Han blev 1978 professor i religionssociologi, till en början på en riksprofessur med bas i Lund, men från 1987 enbart i Lund.
Göran ägnade huvuddelen av sin forskargärning åt kyrkosociologi, det vill säga den del av religionssociologin som behandlar organisationen av, aktiviteten i och upplevelsen av de nordiska folkkyrkorna.
Han var ledamot av Svenska kyrkans forskningsråd. Görans doktorander har vittnat om hans förmåga till att uppmuntra och stötta forskningsprojekt med annan religionssociologisk inriktning än den han själv ägnade sig åt.
Med böckerna "Religion i Sverige" (1981) och "Tro, samfund och samhälle" (1991) fick de religionsvetenskapliga utbildningarna i Sverige en populär lärobok. I fokus stod det statistiska faktamaterialet, och sociologiska teorier presenteras endast undantagsvis.
I Lund växte religionssociologin fram i nära relation till det av kyrkohistorikern Hilding Pleijel grundade Kyrkohistoriska arkivet och dess fokus på den kyrkliga seden. Här studerade Göran frågelistorna, till exempel i "Begravningssed på 1990-talet. Materialredovisning och resultatöversikt (2001)".
En av Görans sista skriftliga kommentarer till ett påminnelsebrev om en frågelista var: ”Mig förefaller det nu vara ett mycket modest och därmed bra påminnelsebrev.” Det är Göran i ett nötskal. Han kunde vara skarp, men aldrig med stora bokstäver. Själv beskrev han sig som ”en professor utan religionsvetenskaplig utbildning men med kompetens i allmän sociologi med inriktning på religionssociologi och politisk sociologi.
Till bakgrunden hör också uppväxten i ett område i södra Västergötland som jag i många avseenden visat höra till de bygder i landet där traditionell kyrklig sed står allra starkast.” Men Görans lokalkännedom omfattade också hela Svenska kyrkan och andra samfund.
Göran var från 1984 dekanus vid Teologiska fakulteten och gjorde en betydande insats för fakultetens ämnesmässiga breddning. Hans arbete uppmärksammades genom att han utsågs till teologie hedersdoktor.
Teologiska fakulteten och Centrum för teologi och religionsvetenskap tackar för en lång och fruktbärande arbetsinsats.
Samuel Byrskog
dekanus, Teologiska fakulteten
Anders Jarlert
föreståndare, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
Alexander Maurits
prefekt, Centrum för teologi och religionsvetenskap
Gå till toppen