Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur

Nationalismen hotar den svenska kulturen

Några av Sveriges främsta utövare av folkmusik och -kultur varnar i ett upprop för Sverigedemokraternas kultursyn.

Bild: Fredrik Johansson
Vi har provat nationalistisk folkkultur förr. Det var en urusel idé då, och den har inte blivit bättre nu. Många av dem som genom historiens lopp främjat folkliga kulturarv i Sverige har drivits av nationalistiska idéer. Vi är tacksamma för att de fyllt arkiven med viktigt material. Men vi har också ett ansvar att se hur nationalistiska idéer påverkat insamling, främjande och utövande.
När främjande och bevarande tagit avstamp i fientlig och ibland också rasistisk inställning till andra kulturer, när värnandet av det svenska tagit avstamp i ett fördömande av tidens populärkultur och hävdandet att svensk folkkultur har ett högre värde än annan kultur, har bevararna motverkat sina egna syften. Rasism och skapandet av hierarkier mellan kulturer har gjort att folkkulturen i Sverige blivit perifer och irrelevant för en bred allmänhet. Det har tagit oss många decennier att befria oss från denna besvärande historiska barlast.
Därför ser vi med stor oro på att nationalistiska, för att inte säga fascistiska, strömningar åter växer sig starka i Sverige. Att de återigen vill använda svensk folkkultur som symbol för en i själva verket kulturfientlig politik.
Folkkulturen i Sverige lever och har hälsan. Den har både stor bredd och spets. Och vi är rörande eniga om att kulturellt utbyte och kontakter mellan utövare av olika folkkulturer berikar och utvecklar folkkulturen i Sverige, oberoende av om den har gamla eller nya rötter. Samarbete och nyskapande bidrar till kvalitet och breddat intresse. Så som genom historien alltid har skett. Detta handlar, för oss som verkligen vet något om det, inte om ”tvång eller propåer från överheten”, som SD säger i sitt kulturpolitiska program, utan om ett genuint och stimulerande ömsesidigt intresse.
Skulle Sverigedemokraterna komma i en maktposition där de får inflytande över svensk kultur- och utbildningspolitik skulle de prioritera ”kärnan i den svenska kulturen”. Vi vill inte ha deras pengar. Dessa pengar skulle lukta av ras- och kulturförakt, av exkludering och förtryck. Denna lukt skulle snart sätta sig i våra folkdräkter, våra arkiv och våra gamla byggnader, och skapa en odör som det kommer att ta generationer att vädra ut.
Det är därför vi tar avstånd från nationalisternas historielösa och okunniga vurm för svensk folkkultur. Tomma tunnor skramlar mest, som det heter.

Några nyckelpersoner av de närmare 600 kulturarbetare som skrivit under uppropet. (Alla undertecknare finns här).

Pär Moberg, initiativtagare till uppropet, frilansande folkmusiker och kursledare för folkmusikutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.
Forskare
Karin Eriksson, spelman, docent i musikvetenskap, Linnéuniversitetet
Dan Lundberg, spelman, Överbibliotekarie och arkivchef för Svenskt Visarkiv
Magnus Gustafsson, spelman, doktor i Musikvetenskap på polskans historia och VD vid Musik i Syd.
Eva Saether, spelman och professor i Musikpedagogik vid Lunds universitet
Owe Ronström, spelman och professor i musiketnologi vid Uppsala universitet
Etablerade utövare av folkmusik
Emilia Amper, nyckelharpa
Olov Johansson, nyckelharpa
Mikael Marin, altfiol
Mats Edén, fiol
Thore Härdelin, fiol
Erik Rydvall, nyckelharpa
Esbjörn Hazelius, fiol, gitarr, sång
Agneta Stolpe, sång
Karin Rehnqvist, kompositör
Maria Röjås, sång
Ellika Frisell, fiol
Tina Quartey, slagverk
Mattias Perez, gitarr
Niklas Roswall, nyckelharpa
Mia Marin, fiol
Lena Jonsson, fiol
Sten Källman, sax
Gunnel Mauritzon, sång
Peter “Puma” Hedlund, nyckelharpa
Profiler ur organisationerna för folklig kultur
Hadrian Prett, VD Eric Sahlström-institutet och ordförande för Sveriges Spelmäns Riksförbund
Lars Farago, Niclas Pereira Dos Reis Lindblad och Sofia Joons, alla tidigare Verksamhetsledare för Riksförbundet för Folkmusik och dans
Per Gudmundson, verksamhetschef för Folkmusikens hus i Rättvik
Christina Frohm, spelman och jyrymedlem i Zornjuryn
Anton Schneider, ordförande i ungdomsorganisationen Folk You
Sofia Lindblom, ordförande i Östergötlands läns hemslöjdsförening
Elisabeth Lindholm, ordförande i Folkdansringen Dalarna
Bengt Berling, ordförande i Dalslands spelmansförbund
Karin Gustavsson, sekreterare i Örebro läns folkmusikförbund
Dan Olsson, f d ordförande i Värmlands spelmansförbund
Maria Persson, dräktråd i Blekingedistriktet av Folkdansringen.
Festivaler, arrangörer etc
Anton Teljebäck och Sunniva Abelli, Umeå Folkmusikfestival
Sonia Braska, producent Linköpings folkmusikfestival
Lotta Johansson, länsmusikproducent för folkmusik på Folkmusikens hus i Rättvik
Markus Falck, folkmusikproducent vid Länsmusiken Norrlandsoperan
Majlis Granström, f d Museichef Piteå Museum
Peter Bothen, producent för folkmusikscenen Stallet, Stockholm.
Annika Wassén, regional scenkonskonsulent på Gotland
Pedagoger
Pär Moberg, kursledare för folkmusikutbildningarna vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet.
Berth Persson, lektor i folkdans vid Danshögskolan under många år
Susanne Rosenberg, professor i folksång vid Musikhögskolan i Stockholm
Sven Ahlbäck, professor i folkmusik vid Musikhögskolan i Stockholm
Ola Bäckström, ledare för folkmusikverksamheten vid Musikkonservatoriet i Falun
Pelle Björnlert, folkmusiklärare vid Gamleby Folkhögskola
Helena Preutz, museipedagog och arkivarie vid Malmö Stadsarkiv
Maria Hejbel, museipedagog Österlens museum
För hela listan med de nästan 600 kulturarbetare som undertecknat se sydsvenskan.se/kultur.
Gå till toppen