Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Elev utsattes för kränkningar under tre år – Vellinge kommun tvingas vidta åtgärder

Vid närmare 20 tillfällen under mer än tre års tid utsattes eleven för verbala och fysiska kränkningar. Efter ett beslut hos Skolinspektionen måste Vellinge kommun nu agera.

Vellinge kommun tvingas vidta åtgärder sedan en elev utsatts för kränkningar i skolan under tre och ett halvt år.Bild: Hussein El-alawi
Föräldrarna till en tidigare elev på en skola i Vellinge kommun har anmält till Skolinspektionen att eleven utsatts för verbala och fysiska kränkningar av andra elever vid ett stort antal tillfällen under tre och ett halvt år.
Eleven ska bland annat ha blivit misshandlad vid ett tillfälle och fått ta emot hot via sin skolmejl. Flera av händelser är polisanmälda.
Skolinspektionen har i sin utredning konstaterat att det är visat att eleven utsatts för kränkningar vid hälften av de anmälda tillfällena och att skolan i åtminstone tre år haft kännedom om hur eleven upplevt sin skolsituation. Skolan och kommunen får kritik för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder.
Skolan har brustit i sin hantering av ärendet ”genom att inte sätta in åtgärder vid kränkande behandling och genom att inte utifrån utvärderingar av åtgärderna vid behov intensifiera och anpassa åtgärderna”, som det står i beslutet.
För att tillgodose skollagens krav på att motverka kränkande behandling ska Vellinge kommun senast den 12 november bland annat vidta åtgärder för att se till att personal som får vetskap om att en elev utsatts för kränkande behandling anmäler detta och att uppgifter om kränkande behandling utreds skyndsamt.
Den utsatta eleven går inte längre kvar på skolan.
Gå till toppen