Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Kultur

Andreas Bergh: Historien brukar ge domedagsprofeter fel

Bild: Petter Bjerregaard
Kenneth Hermeles budskap på kultursidan är föga uppmuntrande: Kursen mot klimatkatastrofen ligger fast, inga motkrafter kan mäta sig med tillväxtens drivkrafter, och först inför en total samhällskollaps kommer eliten att visa handlingskraft - men då kommer det att vara för sent.
Hermele når sin slutsats genom att konstatera att kapitalismen är en tillväxtmotor som ligger bakom klimatförändringarna. Han konstaterar också att kapitalismens motsats planekonomin inte är något alternativ, då planekonomin där den provats visat sig vara ännu sämre på att generera välstånd utan miljöpåverkan. Men efter att ha förkastat två ytterligheter, glömmer Hermele bort den medelväg som hittills gett domedagsprofeter likt Hermele fel, gång på gång.
Övergödning, försurning, tungmetaller, ozonskiktsförtunning - listan på miljöproblem som hanterats relativt framgångsrikt genom en kombination av teknisk utveckling, politiska regleringar och vinstintresse är lång. Även prognoserna om befolkningsutvecklingen på jorden har fått revideras rejält jämfört med 1970-talets alarmism. Det skedde inte trots den ekonomiska tillväxten, utan på grund av den. Människor skaffar färre barn och får andra prioriteringar när de lyfter sig ur fattigdom.
Det faktum att domedagsprofeter haft fel i historien, betyder naturligtvis inte att de måste ha fel även denna gång. Även i klimatfrågan finns dock ljusglimtar som det vore dumt att ignorera. I Kina ökar både medvetenheten om och åtgärderna mot klimatproblemen. Fler länder sätter pris på koldioxidutsläpp så att sänkta utsläpp ska löna sig. Den globala andelen el från vind och sol ökar, förvisso från en låg nivå men i accelererande takt. Priserna ändras så att förnybara energikällor får lättare att konkurrera. Jämfört med förbränningsmotorn har elmotorn flera fördelar som gör den attraktiv även för den helt klimatomedvetne: Den är tystare, enklare, säkrare och vänligare mot närmiljön. Trycket på investerare att redovisa klimateffekter ökar och har redan gjort att fossilberoende industrier anses riskabla. Antalet fonder som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor ökar och allt fler efterfrågar denna typ av investeringar.
Inget av detta är spekulationer, utvecklingen pågår just nu. Mer lär krävas och det är verkligen ingen bra idé att luta sig tillbaka och hoppas att marknaden eller den tekniska utvecklingen löser klimatproblemen utan att stora uppoffringar krävs. Men det uppgivna budskap som Hermele torgför, att det går åt skogen hur vi än gör, är minst lika klandervärt.
Andreas Bergh, Välfärdsforskare på Ekonomihögskolan i Lund
Gå till toppen