Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Kommunen måste hjälpa invånare som byggt nya hus

Vellinge kommun borde vara ett bättre stöd till de medborgare som valt att bygga nya hus, skriver Andreas Johansson (L).Bild: Albin Brönmark Albin Brönmark
Vellinge kommun måste göra rätt prioriteringar.
I Västra Ingelstad har det bedrivits ett exploateringsprojekt. Då exploateringen i kommunens olika byar kräver att kommunen deltar för att tillse att VA och gatubelysning dras i området, som kommunen driver, upprättades ett exploateringsavtal. I detta exploateringsavtal drogs även grunderna för upprättandet av en vägsamfällighet upp. I vägsamfälligheten ska ingå förutom gatorna i området även grönområden och en damm. Att notera är att exploateringsavtalet ingicks mellan kommunen och exploatören Sofiero Villapark. De idag boende i den vägsamfällighet som ska upprättas i området är alltså i detta läget varken medvetna eller har haft möjlighet att delta i upprättandet av grunderna för deras vägsamfällighet utan detta gör kommunen på deras vägnar. Exploateringsavtalet ingås och beslutas av kommunfullmäktige (KF) 2007.
År 2010 säljer Sofiero Villapark sina intressen i exploateringsområdet till Trivselhus. En försäljning som kommunen blir medveten om. Likväl görs inte någon ändring av exploateringsavtalet av kommunen utan Sofiero Villapark står kvar som motpart. Kommunen förlitar sig istället på Trivselhus goda vilja att följa ett avtal som de inte är en part i. Åren går. Kommunens VA och gatubelysning blir klara enligt avtal men inte det som ska höra till vägsamfälligheten. År 2016 är den sista villatomten såld och Trivselhus tackar för sig och lämnar området med ofärdiga gator och grönområden. När en av de boende i området påtalar för kommunen att exploateringen av området inte är färdigt trots att vad den boende trodde var exploatören lämnat området rycker kommunen bara på axlar. Kommunen meddelar honom att när nu vägsamfälligheten är upprättad är det de boendes ansvar att bekosta och färdigställa området. Efter enträget tjatande samt interpellationer från oppositionen ger kommunen slutligen med sig och färdigställer området och börjar rikta krav på kostnadsersättning mot den ursprungliga entreprenören Sofiero Villapark.
Så här ska det inte gå till. Kommunen ska från första stund se till att avtalet med exploatören följs och gå in direkt och ta över när det inte går som det ska. Detta för att de medborgare som bygger ett nytt hus i kommunen inte ska drabbas av något som de inte har varit med och startat. Men Moderaterna har istället för att hjälpa medborgarna valt att driva dyra juridiska processer för sin egen plakatpolitik, exempelvis tiggeri och bonus till personalen. Det hade inte Liberalerna gjort.

Andreas Johansson (L)

Ledamot i kommunfullmäktige
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen