Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Om äldres radikala ungdomsupplevelser och livserfarenhet får ökat utrymme betyder det en tyngre roll för frågor om livets kvalitet.”

Det finns en dold upprorsanda hos äldre, skriver Ingrid Bergman och Per Gahrton, språkrör för Gröna Seniorer.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Per Gahrton som student i Lund 1969. Traditionellt har äldre betraktats som partilojala och föga ombytliga. Så var det kanske förr. Men idag är det annorlunda. Det var ju ”fyrtiotalisterna”, det vill säga dagens pensionärer, som drog igång 68-revolten och 70-talets miljökamp, skriver artikelförfattarna.

Bild: Rolf Zieger

Annons

Vi tror inte att äldre är konservativare än yngre.

När SPF-seniorerna i november i fjol undersökte vilka frågor pensionärer ansåg som de viktigaste för sin åldersgrupp fanns invandring inte alls med på tio-i-topp-listan. Det visar att äldre har annorlunda prioriteringar jämfört med väljarkåren som helhet.

Traditionellt har äldre betraktats som partilojala och föga ombytliga. Så var det kanske förr. Men idag är det annorlunda. Det var ju ”fyrtiotalisterna”, det vill säga dagens pensionärer, som drog igång 68-revolten och 70-talets miljökamp. SPF:s undersökning visar också att det finns en dold upprorsanda hos äldre, nästan hälften av dem kan tänka sig att byta parti.

Om äldres radikala ungdomsupplevelser och livserfarenhet får ökat utrymme i politiskt beslutsfattande betyder det inte en återgång till gamla tiders gubbvälde, tvärtom en tyngre roll för frågor om livets kvalitet.

Annons

Annons

Här är några grundbultar för vad det kan innebära:

1. En politik med ett grönt framtids- och helhetsperspektiv som påminner äldre om att de tillhör den pionjärgeneration som satte miljön på den politiska kartan, och samtidigt vädjar till de äldres ansvar för kommande generationer. Vi tror att äldre har stor förståelse för att kraftåtgärder mot klimatkrisen måste vidtas. Och att det måste ske nu, inte imorgon.

2. Äldre har samma rätt som alla andra till rimlig livskvalitet. Tandvårdskostnader bör betraktas som sjukvårdskostnad och alla över 65 bör ha rätt till gratis besök hos tandhygienist.

3. Pension är en medborgerlig rättighet. Pensionsgruppen, den blocköverskridande arbetsgrupp som består av företrädare för regeringspartierna och Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna, skriver att ”i arbetet med att förändra grundskyddet ska det, förutom att ge ekonomisk grundtrygghet, finnas ett särskilt fokus på att det ska löna sig att ha arbetat.”. Det håller vi med om, men alla måste ha rätt till rimlig levnadsstandard.

4. Pensionsåldern är flexibel. Pensionsgruppen föreslår en höjning av åldern för bådenär man får ta ut sin pension och rätten att jobba vidare efter 65. Det är bra att rätten att arbeta förlängs.Men om lägsta ålder för att gå i pension höjs minskar valfriheten. Om de som vill får jobba längre, borde ökade skatteintäkter räcka till att de som är utslitna av tunga jobb kan gå i pension tidigare.

Annons

5. Premiepensionssystemet reformeras. Det statliga tvångssparande som premiepensionen utgör är en misslyckad anpassning av en socialförsäkring till marknadsprinciper.

Annons

6. Ideellt drivna småföretag i vårdsektorn ska ha goda arbetsmöjligheter. Men det ökade inslaget av vinstdrivna storföretag som slussar skattemedel till privata fickor är oförenligt med en ansvarsfull välfärd. Reepalumodellens vinstbegränsning, som röstades ner av de borgerliga partierna i riksdagen och Sverigedemokraterna, skulle betyda en viktig sanering.

7. Anhörigcenter och äldreråd/äldreombudsman i alla kommuner. Efter inspiration från Storbritannien, som tidigare i år utsåg en minister vars ansvarsområde är att bekämpa ensamhet har ofrivillig ensamhet, seglat upp som valfråga i Sverige, något som Gröna seniorer välkomnar.

Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, pläderar för en positivare bild av ”årsrika” människor (Aktuella frågor 1/8). Vi instämmer. Men äldre måste också kunna påverka sin bostadssituation och hälsofrämjande insatser för äldre behöver utökas. Det behövs flera sorters seniorboende, där det finns välsmakande näringsrik mat, anpassad för olika människors behov och bakgrund. De som är över 85 ska ha rätt till servicehus eller dylikt utan biståndsbedömning. Trygghet måste säkras, bland annat genom hembesök av sjuksköterska och möjlighet för äldre att kommunicera på sitt modersmål.

Äldre måste kunna få ett friskare, mer hälsosamt och mindre miljöstörande liv.

Ingrid Bergman

Per Gahrton

Ingrid Bergman och Per Gahrton är språkrör för Gröna seniorer, Miljöpartiets äldreförbund.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan