Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Grattis Skåne som inför mindfulness i vården

Jag har själv mött många människor som hittat ”tillbaka” igen, just med hjälp av mindfulness, skriver Agneta Andersson.Bild: Janerik Henriksson/TT
Det är spännande att följa åsikter och tyckanden när det gäller beslutet att införa mindfulness som vårdmetod i Skåne. Stilla undrar jag vad motståndarnas problem är egentligen. Handlar det om hot mot den egna professionen?
Läs också ”Beslutet att utbilda instruktörer i mindfulness kan äventyra vård som har gott vetenskapligt stöd.”
Läs också ”Mindfulness är en intressant metod som har goda möjligheter att ge bra resultat.”
Vi lever i ett samhälle där i stort sett varannan arbetstagare upplever stress på arbetet ofta eller mycket ofta och vi ser ingen minskning av antalet sjukskrivningar. Psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär är ett enormt hot mot vår hälsa som vi måste ta på allvar och därför kommer mindfulness att bli ett mycket gott komplement till dagens undermåliga vårdresurser.
Jag har själv mött många människor som hittat ”tillbaka” igen, just med hjälp av mindfulness. Människor som varit utsatta för utmattningssyndrom, utbrändhet, psykiska påfrestningar vid närståendes sjukdomar, trauman vid olyckor, nedstämdhet. Några som dessutom bollats runt i vården mellan psykologer, terapeuter, psykiatriker där ingen varit villig att ta ansvar för patienternas välmående och återgång till ett drägligt liv. Som en sista utväg har de själva sökt sig till mindfulness.
Läs också ”Vår studie visar att mindfulness är en mycket lovande metod.”
Läs också ”En studie räcker inte som grund för beslut om vård för personer med psykisk ohälsa.”
Samtliga har upplevt en väsentlig förbättring av livskvaliteten med hjälp av att träna mindfulness - träna sitt eget förhållningssätt, sin medvetenhet och ta hjälp av kroppens egna resurser.
Även om mindfulness givetvis inte är lösningen för alla, likväl som inte heller KBT eller andra terapiformer är det – är det klokt att inse att både beprövad erfarenhet och flertalet vetenskapliga, evidensbaserade studier om mindfulness talar sitt tydliga språk. Så med värme ger jag Skånes politiker en eloge för beslutet att öppna upp för mindfulness i vården och den goda intentionen att förbättra livskvaliteten för fler patienter.

Agneta Andersson

Gå till toppen