Runt ett bord i biblioteket på Värner Rydénskolan sitter fyra elever.