Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

Debattinlägg: ”Vi möts i en samsyn. Skolsegregationen måste bort.”

Var ett barn bor eller vilken utbildning barnets föräldrar har ska inte avgöra hur barnet lyckas i skolan. Vi vill ha skolor där alla elever får likvärdiga möjligheter att nå sina mål. Det skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, och Wail Rabi, biträdande rektor och huvudägare av Östra skolan i Malmö.

Politikens roll är att ge stöttning och tillräckligt med resurser, så att lärarna kan fokusera på det pedagogiska arbetet, skriver Katrin Stjernfeldt Jammeh och Wail Rabi.Bild: Stefan Ed
Alla inom skolvärlden och nästan alla i samhället i stort vet att det bästa är att barn med olika bakgrund möts i skolan. Det gagnar alla. Ändå finns det på många håll i världen skolor där just detta inte sker, så även i Malmö.
Som företrädare förde kommunala skolorna respektive en privat friskola vill vi båda bryta skolsegregationen. Vi möts i en samsyn om vad som är elevernas bästa och vad som dessutom skapar den skarpaste inlärningsmiljön på våra skolor.
• Skolsegregationen måste bort
Skolverket har i en ny rapport intervjuat representanter för både friskolor och kommunala skolor. De samtal som redovisas gör det tydligt att det krävs samarbete snarare än konkurrenstänkande för att minska skolsegregationen.
För att åstadkomma ett samhälle där människor med olika bakgrund möts, lär känna och respektera varandra och där förtroende människor emellan byggs, måste arbetet för att det ska bli verklighet börja i skolan. Annars är risken stor för att det uppstår ett samhälle där grupper ställs mot varandra.
Var ett barn bor eller vilken utbildning barnets föräldrar har ska inte avgöra hur barnet lyckas i skolan. Vi vill ha skolor där alla elever får likvärdiga möjligheter att nå sina mål.
Att alla elever på en skola har samma bakgrund är illa oavsett om det gäller barn till föräldrar med högre inkomster eller med lägre inkomster. I den sociala bubbla som uppstår ryms inte alla nyanser. Skolan ska förmedla kunskap – det är skolans centrala uppdrag – men den ska också ge lärdomar för livet.
Om barn och unga ska få en likvärdig start i livet är det viktigt var i kommunen skolorna placeras. I Malmö är Östra skolan, som drivs i privat regi, på Värnhem och den nybyggda kommunala Fågelbacksskolan två högstadieskolor som har ett större upptagningsområde än bara de som bor allra närmast skolorna.
• En rättvis kö för alla elever
Dagens system med separata köer till friskolor är inte bra. Bara en viss andel av stadens invånare känner till systemet och vet hur det ska hanteras. För att få plats krävs att man har välinformerade föräldrar som redan efter förlossningen ställer sitt barn i kö till de skolor de önskar. Hade Östra skolan startat nu hade skolan valt att sköta intaget av elever via Malmö stads centrala skolplaceringsenhet och inte via en egen kö. Det skulle medföra en mer likvärdig antagningsprocess, att alla barn hade lika stor chans att få börja på skolan. Vi ifrågasätter om den nuvarande processen är demokratisk, i alla fall är den orättvis.
• Låt proffsen utforma undervisningen
Vi vill att de senaste åtta årens stärkta skolresultat i Malmö ska fortsätta och att uppgången ska märkas på varenda skola. Receptet för att nå dit är att skapa de bästa förutsättningarna för skolorna och sedan låta skolans personal utforma den bästa inlärningsmiljön med rätt resurser. Politikens roll är att ge stöttning och tillräckligt med resurser, så att lärarna kan fokusera på det pedagogiska arbetet.
Skolan får aldrig bli en arena för politiska experiment, där politiker försöker övertrumfa varandra med nya förslag. Långsiktighet är viktigast. En välfungerande skolpolitik bygger på tilltro till personalen och ett fokus på de resurser som finns. Det är av största vikt att de som har daglig kontakt med eleverna och som ägnat flera år till att utbilda sig inom området får styra hur varje skola ska nå sina mål.
Malmö har hittat rätt formel för att minska segregation, säkra resurserna till skolan och skapa goda förutsättningar för att ge skolledare och lärare bra möjligheter att fortsätta utveckla skolan. Malmö växer samman även inom skolan.

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Wail Rabi

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Wail Rabi är biträdande rektor och huvudägare av Östra skolan i Malmö.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen