Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Kristdemokraterna: inför äldreboendegaranti för Lundabor över 85 år

Trygghet för både äldre och yngre, såväl hemma som ute, är vad Kristdemokraterna prioriterar i sitt valmanifest.

Kristdemokraternas toppkandidater Hedvig Åkesson, Agneta Lindskog och Gustav Lundblad.Bild: Ingemar D Kristiansen
– Vi vill öka tryggheten för äldre med en äldreboendegaranti, säger Hedvig Åkesson (KD).
Alla som fyllt 85 år ska få en plats på äldreboende om de så önskar, helt utan behovsprövning.
– Om någon känner att de inte orkar vara själv längre så ska samhället kunna ställa upp.
Partiet vill också ha fler trygghetsboenden.
Även de yngre ska få del av tryggheten, ur både fysisk och psykisk aspekt.
– Den psykiska ohälsan bland unga breder ut sig. Som ett första steg vill vi ha en elevhälsogaranti som innebär att varje elev vid behov ska kunna komma i kontakt med elevhälsan varje dag.
Om någon mår dåligt finns det mycket att vinna på tidiga och snabba insatser, enligt Kristdemokraterna.
Hedvig Åkesson berättar om en groende otrygghet bland unga tjejer som är ute på kvällarna. Nationer har börjat organisera grupper där studenter går hem tillsammans efter festerna.
– Bland unga tjejer finns det en känsla av att det inte är så tryggt att gå hem själv längre från Lundagård eller Lunds central på kvällen. Det måste vi politiker ta på allvar. Jag vet själv som ung tjej hur det är och bland mina studiekamrater går man inte ensam längre.
Kristdemokraterna efterlyser bättre belysning men även ordningsvakter.
– Vi tror att kommunen måste bli bättre på att övervaka de platser där det är stökigast. Det är en polisiär uppgift men nu ser samhället inte ut som man önskar. Tills man får fler färdigutbildade poliser så får man använda väktare, säger Hedvig Åkesson.
– Det är en kostnadsfråga för kommunen att göra polisens arbete men människor får inte vara otrygga, säger Agneta Lindskog.
Kristdemokraterna vill även slå ett slag för biltrafiken.
– Man kan inte ha en levande stadskärna om man förbjuder biltrafiken. Vi vill ha fler parkeringslatser, säger Agneta Lindskog.
Hon menar också att det slösas med kommunala medel.
– Vi måste minska slöseriet i våra budgetar, se till att skattemedel går till kärnverksamheten.
Agneta Lindskog exemplifierar med välfärden och vård av sjuka som hon menar borde få mer pengar med hänsyn till hur mycket byggen som Kristallen och Högevallsbadet fått.
– Vi väljer välfärd framför ofinansierade byggen.
– Det finns nog ofta en diskrepans mellan vad medborgarna känner är mest viktigt och vad vissa kommunpolitiker känner är mest viktigt. Jag tror medborgarna vill ha satsning på äldreboenden och trygghet istället för skrytbyggen, säger Gustav Lundblad.
En kärnverksamhet är barnomsorgen där Kristdemokraterna vill vara oresonliga i en fråga.
– Barngrupper i förskolan är en av våra paradfrågor. Elva barn per grupp har vi satt som tak, säger Hedvig Åkesson.
– Vi har inte fel tak i kommunen, men det efterlevs inte. Här vill vi ha lagstiftning, säger Agneta Lindskog.
Fakta

Fler punkter i Kristdemokraternas program

Öppna familjecentraler med öppen förskola, föräldrastöd, barnhälsovård och mödrahälsovård.

Gratischeck till familjerådgivning för förstagångsföräldrar.

Valfrihet och mångfald med flera alternativa utförare vid barnomsorg och förskola.

Förskoleplats ska garanteras inom tre månader.

Möjlighet till plats i familjedaghem ska erbjudas alla.

Särskilt begåvade elever ska få det stöd de behöver.

Öppna jämförelser mellan skolorna i kommunen på kommunens hemsida.

Organiserad fysisk aktivitet ska erbjudas varje dag i skolan.

Elever som förstör skolmiljön, med till exempel klotter, ska vara med och återställa skadan.

Elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa universitetskurser.

Efter biståndsbedömning ska det vara möjligt att välja äldreboende.

En hemtjänsttagare ska inte få hjälp av mer än tio olika personer under en tvåveckorsperiod.

Öka personaltätheten i äldreomsorgen.

Kommunen ska anställa fler med funktionsnedsättning.

SFI-undervisning ska kunna kombineras med arbetslivspraktik.

Försörjningsstöd ska kombineras med aktivitetskrav.

Max tre månaders väntetid till SFI

Nej till böneutrop

Upphandling av närodlade livsmedel ska främjas.

Gå till toppen