Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Margareta Weidhagen-Hallerdt

Margareta Weidhagen-Hallerdt har som tidigare meddelats avlidit en ålder av 91 år. Närmast anhöriga är döttrarna Katarina Weidhagen, Miriam Andersén och Malena Hallerdt med familjer.

Margareta Weidhagen-Hallerdt.
Min kära vän Margareta Weidhagen har gått ur tiden. Redan som barn lärde jag känna Margareta då hon arbetade som amanuens och arkeolog på Helsingborgs museum. Min morfar Knut Svensson arbetade som museivaktmästare och bistod Margareta under de flertal utgrävningar som gjordes i Helsingborg på 1950-60 talen.
Margareta var utgrävningsledare för en av de största utgrävningar i Helsingborg, nämligen S:t Clemenskyrkan och dess kyrkogård mellan åren 1958-1962.
Margareta ledde också utgrävningen av det så kallade ”Brända huset” en husgrund från det medeltida Helsingborg invid Mariakyrkan.
Tidigare gjorde också Margareta olika undersökningsgrävningar vid Billeplatsen och vid stadsdelen Bårslöv.
I samband med att staden växte och nya stadsdelar tillkom ledde också Margareta utgrävningar av gravhögar vid Drottninghög samt Ättekullaområdet.
Under julskyltningssöndagarna på gamla Stadsmuseet arrangerade Margareta flera utställningar där besökarna kunde beskåda de olika utställningsfynd som hittats under de olika utgrävningarna. Speciellt minns jag en permanent utställning som hette Brända Huset där bland annat utställningsfynden bestod av en stor medeltida pottugn som iordningställdes av rustmästare Otto Holmström på Helsingborgs museum.
Margareta har också skrivit åtskilliga artiklar i museets årspublikationer ”Kring Kärnan” om de olika utgrävningarna och olika kända medeltida profiler i staden.
Margareta ville vidare och nya utmaningar gjorde att hon lämnade Helsingborg. Landsantikvarieämbetet i Lund blev den nya arbetsplatsen. Personligen fick jag följa med Margareta på olika utgrävningar under den tiden som utgrävningsassistent, där ett stort fält utanför Asmundtorp utanför Landskrona med ett hundratal bronsåldersgravar grävdes fram.
Gillet Gamla Helsingborg och dess ålderman Bengt Lindskog samt konstnären Thomas Nordbäck har satt upp en bronsskylt på en mur vid S:t Clemensgatan i Helsingborg där man gjutit en skiss av S:t Clemenskyrkan samt en text där Margareta Weidhagen-Hallerdt finns omnämnd som utgrävningsledare.
Under år 2009 skrev Margareta en bok om utgrävningen av S:t Clemenskyrkan i Helsingborg, medarbetande redaktör var docent Peter Carelli. Boksläppet skedde på Kulturmagasinet Fredriksdals museer år 2010. Margareta var då med och höll en liten presentation om boken.
Nämnas kan också, att under Helsingborgstiden var det alltid samma utgrävningsteam som bistod Margareta under utgrävningarna, museivaktmästarna Knut Svensson, Lars Pettersson, Sven Thulin, Lennart Elgström samt Bo Gustafsson.
Margareta Weidhagen-Hallerdt kom att betyda mycket för Helsingborgs kulturliv, och det är med stor sorg jag fick mottaga meddelandet om Margaretas bortgång. Margareta kommer alltid att finnas i mitt minne som en fantastisk vän och stor kunskapsspridare.
Björn Engdahl
Helsingborg
Gå till toppen