Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skåne växer i alla fyra hörnen – men i olika takt

Skåne är snabbt på väg mot 1,5 miljoner invånare. Men folkökningen sker i olika takt i länets fyra hörn. I Sydvästskåne ökar folkmängden dubbelt så fort som i nordväst, där tillväxttakten är dubbelt så stor jämfört med Nordostskåne, som i sin tur växer dubbelt så fort som sydöstra Skåne.
Det visar en färsk befolkningsprognos från Region Skåne.

Ett nybygge avtecknar sig mot solnedgången i Västra hamnen i Malmö, en av de städer som under de närmaste åren kommer att växa mest i Skåne, enligt en ny befolkningsprognos från Region Skåne.Bild: Erik Magnusson
Att folkmängden ökar i olika takt beror delvis på befolkningskoncentrationen. De delar av Skåne som har fler invånare har också en högre årlig befolkningsökning än mer glesbefolkade delar av länet.
– Vi ser en fortsatt kantring västerut, både befolknings- och sysselsättningsmässigt. Det är i de västra delarna av Skåne som den egentliga tillväxten sker, säger Simon Sköld, ansvarig för befolkningsprognosen.
I Sydvästskåne bor drygt 50 procent av Skånes befolkning, i nordväst 25 procent, i nordost 15 procent och i sydost 7,5 procent. Under åren framöver ökar de västra delarnas andel av Skånes folkmängd än mer.
Enligt prognosen kommer Skåne att 2027 ha 1,5 miljoner invånare. Den siffran bygger på att folkökningstakten kommer att minska jämfört med idag. Enligt Region Skåne nådde länet en historisk kulmen i befolkningstillväxt under 2016-18. Under de kommande åren minskar invandringen, men födelsetalen i Skåne väntas ligga fortsatt högt.
– Vi har dragit ner på prognosen eftersom vi tror att invandringen inte kommer att bli lika stor som vi trodde för några år sedan. Som mest har invandringen stått för 70 procent av folkökningen, säger Simon Sköld.
Det är främst i västra Skåne som folkökningen håller i sig. Malmö får under 2023 mer än 360 000 invånare, Landskrona blir samtidigt en stad med mer än 50 000 invånare, Lund och Helsingborg får under 2026 mer än 130 000 respektive 160 000 invånare,
I östra Skåne går befolkningstillväxten inte lika fort. Kristianstad förblir en stad med drygt 80 000 invånare. Också Simrishamn och Ystad växer i långsam takt.
Detta leder till att städerna i västra Skåne föryngras och ökar sin andel av födslarna i Skåne medan städerna i öster får en ökad andel äldre invånare. Sammantaget väntas medelåldern i Skåne öka med mindre än ett halvt år fram till 2027.
''Det är framför allt äldre barn och personer i åldrarna 80 år och äldre som förväntas öka mest", heter det i Region Skånes befolkningsprognos, som förutser ett ökat behov av skolplatser och äldreboenden.
Det finns dock faktorer som kan motverka växtkraften i de tätast befolkade Skånekommunerna. Bostadsbristen spökar, liksom bostadspriserna.
Därför kan många av dem som under de närmaste åren flyttar till Skåne från utlandet och andra svenska län komma att bosätta sig i kommuner där det är lättare att hitta en egen bostad.
Gå till toppen