Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Malmö

18 miljoner till Malmö när Torup blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att göra Torup till ett statligt naturreservat. Eftersom Malmö äger marken får staden nu en så kallad intrångsersättning.

Delar av Torup ska bli statligt naturreservat.Bild: Torbjörn Carlson
Frågan om ett statligt naturreservat i Torup väcktes första gången 2005. Då var länsstyrelsens förslag att hela Torup skulle bli ett reservat och fokus låg på de biologiska värdena, främst förutsättningarna för de vedlevande insekterna.
Sedan dess har det skett flera förhandlingar på olika tidpunkter och med olika parter inblandade.
För två år sedan, 2016, väcktes frågan av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen. Det nuvarande förslaget har en betydligt mindre yta och nu har friluftsliv och rekreation samma tyngd som de biologiska värdena.
Läs mer: Malmö vill att att fler hittar till Torup
Malmö stad äger 560 hektar mark i Torup varav 370 består av skog och våtmarker. Naturreservatet Bokskogen omfattar 180 hektar varav merparten är Natura 2000-område, som är ett nätverk av skyddade områden i Europa. Enbart i Sverige finns det fyratusen sådana områden.
Länsstyrelsen ska ansvara för alla naturvårdsåtgärder och dess kostnader. Malmö stad fortsätter att ha ansvar för anordningar för friluftslivet i Torup, till exempel stigar och parkeringar.
Eftersom naturreservatet innebär ett intrång i Malmös stads möjlighet att bruka området som tänkt ska länsstyrelsen betala en ersättning. Intrångsersättningen har satts till 18,6 miljoner kronor.

Bokskogens dag på söndag i Torup

Så här kan en solig höstdag se ut i Torup.Bild: Hussein El-Alawi

För nittonde året i rad är det dags för Bokskogens dag i Torup på söndag, den 2 september.

Dagen är ett samarbete mellan Malmö och Svedala och vänder sig till hela familjen. Årets tema är den surrande skogen. Mellan klockan 10 och 15 kan besökarna bygga insektshotell, prova på orientering, lyssna på musik, se teater och gå på skattjakt.
Gå till toppen