Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fängelse bara en av många faktorer som bygger bilden av Svedala

En fängelseetablering skadar inte Svedalas varumärke. Däremot kan det skadas när motståndare ifrågasätter etableringen.
Det är budskapet i en utredning som beställts av Svedala kommun.

Utredningen om konsekvenserna av en fängelseetablering i Svedala ska läggas ut på kommunens hemsida inom kort.Bild: Mats Amnell
Kriminalvården utreder möjligheten att bygga en ny anstalt någonstans i Svedala kommun för 200-300 fångar.
I våras fick Svedala kommun kritik för att ha ställt sig positiv trots att konsekvenserna inte utretts. Därför beslöt kommunstyrelsen att låta göra tre separata utredningar om sysselsättning, påverkan på kommunens varumärke och miljökonsekvenser.
Läs mer: Politiker valde ligga lågt vid protestmöte

Nu har den utredning som rör Svedalas platsvarumärke blivit klar. Med begreppet avses hur attraktiv en ort är för boende, besök och att driva företag.

Utredaren, konsultföretaget Identx Kommunikation, har jämfört med Ystad och Skänninge, där det redan finns fängelser. Utredningen har gjorts med hjälp av statistik och intervjuer med personer inom turism, näringsliv, kommun, bostadsbolag och med mäklare.
Enligt utredningen ska följden av en eventuell etablering ses mot bakgrund av att ett varumärke skapas av en mängd olika faktorer. Exempel är trygghetskänsla, låg brottslighet, kommunikationer, bra bostäder, barnvänlighet, bra skolor, nära till natur och service, tillgång till fritidsaktiviteter, kultur och nöjen.
Läs hela utredningen här.
I slutsatserna nämns följande:
* Inget tyder på att förekomst av ett fängelse påverkat priserna på bostäder i Ystad och Skänninge. Båda orterna har en ökande befolkning. Lokala mäklare uppger att faktorer som pendlingsmöjligheter och konjunkturläget har större inverkan på priserna.
* Den upplevda tryggheten har visserligen minskat de senaste åren i Svedala. Men samma utveckling märks å andra sidan i landet som helhet.
* Företagsklimatet i Svedala är sämre än i både Ystad och Mjölby kommun, där Skänninge ligger.
* Medieuppmärksamheten kring fängelserna i Ystad och Skänninge är relativt liten. Samma sak gäller enligt utredaren uppmärksamheten för de planer som finns i Svedala. Däremot har mycket kritik framförts i sociala medier i gruppen Fängelsefritt Svedala.
Den sammanfattande slutsatsen är att Svedalas varumärke som plats inte påverkas negativt av en anstaltsetablering. På kort sikt kan varumärket däremot skadas av den debatt och den kritik som framförs i sociala medier.
Utredningen är den andra som presenterats av de tre planerade. I slutet av maj redovisades den utredning som gjorts av påverkan på sysselsättningen i kommunen.
Läs mer: Fängelseutredning lovar nya jobb
Slutsatsen var att en etablering skulle ge mellan 220 och 450 nya jobb beroende på hur stor anstalten blir. Knappt hälften av jobben skulle gå till personer som bor i kommunen.
Den återstående miljöutredningen är mer komplicerad och kan komma att genomföras i flera steg under en längre tid.
Gå till toppen