Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Lund

Nu kan alla säga sitt om Hedda Andersson-gymnasiet

Alla som vill kan nu lämna synpunkter på bygget av Lunds nya gymnasieskola. Och man har på sig till och med den 5 oktober.

Planförslaget utgår från ett vinnande tävlingsbidrag från Wingårdh arkitektkontor och AAART Architects. Så här är det tänkt att se ut intill Svanevägen.Bild: Wingårdh arkitektkontor/ AART Architects
Byggnadsnämnden har beslutat att skicka detaljplaneförslaget för det nya gymnasiebygget vidare på samråd.
Under 2019 är det sedan tänkt att beslut ska tas om detaljplanen och därefter ska bygglovet behandlas. Skolan ska enligt plan börja byggas redan nästa år, i etapper, och stå klar 2023.
Det nya Hedda Andersson-gymnasiet på Svaneskolans nuvarande tomt är tänkt att bestå av fyra fyravåningskuber i tegel som binds samman i hörnen.
Utemiljöer med två olika karaktärer planeras, mot Svanevägen respektive åt sydväst. Skolans entrévåning ska även kunna användas för andra verksamheter, av allmänheten och efter skoltid.
– Numera bygger man skolor så att de även kan användas på kvällar och helger och kan samutnyttjas i högre grad än man gjort historiskt, påpekar stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning.
Tanken bakom att bygga skolan i flera löst sammanfogade delar är att den bättre ska smälta in i omgivningen och inte upplevas som för stor. Husen får tegelfasad, vilket också är vad flera av husen runt omkring har.
Mot Svanevägen ska utemiljön få en "urban karaktär" med en entréplats och terrasser med sittplatser.
Utemiljön mot sydväst ska däremot rymma den huvudsakliga skolgården och föreslås få campuskaraktär, inspirerad av engelska och amerikanska universitet.
Här ska ett stort robiniaträd sparas, mitt på skolgården. I planförslaget anges att här ska finnas minst 3 500 kvadratmeter "icke hårdgjord yta", vilket ska borga för en grön skolgård.
– Skolgården är gjord för att på kvällar och helger kunna användas som parkrum, säger Marcus Horning.
Sydvästra sidan av skolan, med skolgård.Bild: Wingårdh arkitektkontor/AAART Architects
Detta bygge och förändringen av miljön anses ha allmänt intresse. Därför blir samrådet i det här fallet ett "utökat förfarande". Den processen innehåller fler steg och har längre granskningstid. Fler beslut fattas av politiker istället för av tjänstemän.
Grannar, allmänhet, kommunala förvaltningar, länsstyrelsen och andra formella remissinstanser kan till och med den 5 oktober lämna skriftliga synpunkter på planförslaget till gymnasiebygge.
På lund.se ligger samrådet och detaljplanen nu ute, de hittas lättast om man söker på kvartersnamnet "Pastor Svane 1".
Synpunkterna från samrådet ska sedan tas in när detaljplanen behandlas. Planen ska i sin tur bilda grund för bygglovsprocessen.
Skanska vann upphandlingen och ska bygga skolan. För ritningarna står Wingårdhs arkitekter i samarbete med AAART Architects.
Gå till toppen