Annons

Annons

Annons

Kritik mot Fritt sök

Insändare
”Lund first” ett finger åt den regionala gymnasieplaneringen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Katedralskolan är ett av de gymnasier som lockar elever från andra kommuner till Lund.

Bild: Nelly Herzberg

Annons

I Sydsvenskan 23 juni lovar Socialdemokraterna förtur för Lundaelever. Det här utspelet grundar sig i ett stort och beklagligt missförstånd. (S) och många andra tror nämligen att gymnasieskolan är en kommunal angelägenhet.

Det är den inte!

Alla kommuner är inte stora nog att driva egna gymnasieskolor, och ytterst få kommuner är stora nog att ha ett allsidigt utbud av gymnasieprogram.

Annons

När staten 1989-91 lämnade över ansvaret för gymnasieskolan till kommunerna så betonades det att gymnasiet fortsatt är en regional angelägenhet. Man krävde en välutvecklad samverkan mellan kommunerna för att kunna tillhandahålla både kapacitet och bredd. Kraven på samverkan är fortfarande inskrivna i skollagen.

Annons

Ändå väljer S i Lund, när efterfrågetrycket på Lund blir stort, att stänga gränserna och ensidigt dra sig ur ingångna samarbeten med övriga skånska kommuner. Partiets kongressbeslut om att dra sig ur samarbetsavtalet ”Fritt sök Skåne” har nu presenterats i ett valmanifest.

När Lundapolitiker på detta sätt ropar ”Lund first!”, så räcker man finger till alla dem som på goda grunder fortfarande tror att gymnasieplaneringen är en regional angelägenhet. Snart kanske S även bygger murar mot Staffanstorp, Eslöv och Kävlinge, så att ingen därifrån kommer och kör på gator som asfalterats med Lundabornas skattepengar.

Den regionala gymnasieplaneringen borde ha skötts betydligt bättre. Lunds bidrag till denna har kantats av flera dikeskörningar, allvarliga förseningar och kapacitetsbrist. S försöker nu släta över haverierna genom protektionism i sämsta Donald Trump-stil. Att bryta ingångna avtal kan man tydligen göra utan att blinka. Och solidaritet kan man inte ens stava till!

Lars Hansson

F.d. skolnämndsordförande i Lund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan