Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Vi behöver en ungdomscentral i Vellinge

Ett mål med ungdomscentralen i Vellinge är att förebygga och bryta psykisk ohälsa hos barn och unga.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Det uttrycks oro för barns och ungas psykiska hälsa men få konkreta åtgärder prövas. En ökning av psykosomatiska symtom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern och ökat antal unga som vårdas på sjukhus för depression och ångest är exempel på utvecklingen, enligt Folkhälsomyndigheten. I Vellinge kommun ser jag ett behov av stöd för målgruppen ungdomar 13-25 år. Ett stöd där man ser till den unges hela livssituation. Med familjecentraler, som vänder sig till familjer till barn 0-7 år, som förebild vill jag starta en ungdomscentral.
Målet är att förebygga eller bryta fysisk och/eller psykisk ohälsa hos yngre, genom en snabb kontakt, hög tillgänglighet och ett helhetsbaserat bemötande.
Ungdomscentralen utgår från befintliga resurser hos Vellinge kommun och Region Skåne. Idag finns samarbetsytor men också mellanrum. Mellanrum som representerar risker för den unga att ”falla mellan stolarna”. Ungdomscentralen blir en naturlig mötesplats för ungdomar både med och utan behov av stöd. Idag finns ungdomscoacher, drogterapeut, socialsekreterare, aktivitetsansvariga, studie- och yrkesvägledare, elevhälsa samt fritidsledare i kommunal regi. Inom Region Skåne arbetar ungdomsmottagningen, BUP och vårdcentraler med samma målgrupp. En ungdomscentral kan ge stora möjligheter att tidigt uppmärksamma och förebygga eventuella problem.
Genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbete får vi ett mer socialt hållbart samhälle. I Region Skånes handlingsplan för suicidprevention i Skåne 2018-2022 står det ”Det övergripande målet för handlingsplanen är att under 2018–2022 säkra en fortsatt minskning av antal suicid och suicidförsök i Skåne. Ett särskilt fokus är att vända den negativa trenden bland ungdomar. För att göra det behövs: att skapa formella och organisatoriska förutsättningar för en resurseffektiv, målinriktad och långsiktig strategi samt att vidta konkreta preventiva åtgärder med god evidens...”
”… Ett gott mått på systemets effektivitet blir då dess förmåga att förebygga suicid så tidigt som möjligt samt att kunna ta hand om suicidnära personer varhelst i systemet de ger sig till känna.”
En ungdomscentral ger både formella och organisatoriska förutsättningar att bland annat arbeta med ovanstående mål för målgruppen. Utgångspunkten är den unges förväntningar på inflytande och respektfullt bemötande. I fokus står en tillgänglig vård av hög kvalitet som skapar trygghet. Detta gör att de som arbetar med ungdomar kan möta ett mer mångfacetterat behov, på ett mer effektivt sätt.
Ungdomsmottagningen finns idag på Perstorpsgatan i Vellinge. Kommunen hyr också lokaler i samma fastighet och skulle kunna lokalisera sina resurser på samma våningsplan. Låt oss gå från ord till handling och starta en Ungdomscentral i Vellinge!

Anna Mannfalk (M)

Ordförande omsorgsnämnden i Vellinge och kandidat till fullmäktige i Region Skåne
Gå till toppen