Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

opinionMalmö

Aktuella frågor
”Den akademiska friheten ska alltid värnas.”

Just nu är ett fönster av möjligheter öppet för nyskapande, samskapande och gränsöverskridande, skriver Malmö universitets rektor Kerstin Tham som bjuder in alla att fira att universitets invigs i morgon.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det är 20 år sedan Malmö högskola invigdes. I morgon firar lärosätet att det nu blivit universitet.

Bild: Johan Berglund

Annons

Malmö universitet ska hörsamma samhällets krav på utbildad arbetskraft. Men viktigt är också att universitetet utgör en kritisk röst i samhället. Den akademiska friheten ska alltid värnas.

Enligt en ny rapport från tankesmedjan Intelligence Watch är Malmö en av de mest snabbväxande städerna i Sverige. Kännetecken är en tillräcklig mängd företag, arbetskraft och forskningsinstitutioner i kombination med bra kommunikationer och närhet till större flygplatser.

Den 1 januari i år omvandlades Malmö högskola till universitet. Min förhoppning är att universitetet ska bidra till Malmös förändring från industristad till kunskapsstad.

Samhället har behov av ny forskningsbaserad kunskap för att lösa de komplexa problem som vi alla står inför. Malmö universitet tar sitt ansvar genom att utbilda fler lärare, poliser, socialarbetare, ingenjörer, tandläkare och sjuksköterskor, men även genom forskning som kan bidra till en hållbar stadsutveckling, tryggare miljöer i utsatta områden, främja hälsa, utveckla barns lärande i skolan, ge en förståelse för digitaliseringens effekter och möjligheter och inte minst tillhandahålla strategier för att bromsa och hantera klimatförändringar.

Annons

Annons

Malmö universitet vill utbilda studenter som har ett vetenskapligt grundat och kritiskt förhållningssätt och som kan omsätta kunskap i handling och vara framtidens förändringsagenter.

Att universitet är samhällets kritiska röst är viktigare än någonsin när faktaresistens, populism och polarisering breder ut sig.

Genom att värna universitets och högskolors akademiska frihet och integritet går det att skapa och förmedla den kunskap som samhället behöver för att lösa framtidens utmaningar.

Som nyblivet universitet måste mängden forskning på Malmö universitet växa. Det behövs en bättre balans mellan forskning och utbildning, något som gynnar universitetets utveckling och dess genomslag i samhället.

Att Malmö högskola förvandlas till universitet ger ökad självständighet och akademisk frihet. Universitetet är inte lika politiskt styrt som högskolan. Lärosätets forskning kan nu profileras på ett mer långsiktigt och framgångsrikt sätt, något som är i linje med den statliga Styr- och resursutredningens förslag att främja lärosätenas handlingsutrymme och akademiska frihet.

Men det finns en risk att politiker även framöver vill styra de pengar som går till forskning. Enligt Kungliga Vetenskapsakademien kan det göra att forskningssatsningar blir kortsiktiga och ligger steget efter samhällsutvecklingen.

Regeringen måste satsa på forskning i ett längre perspektiv.

Idag kommer en alldeles för liten andel av forskningsanslagen direkt från regeringen. Nu går de via politiskt styrda satsningar, något som slukar resurser från det akademiska arbetet.

Annons

Om regeringen höjer anslagen till forskning och tar hänsyn till antalet helårsstudenter stärks såväl forskningen som utbildningarnas kvalitet och forskningsanknytning. Det gynnar lärarutbildningen som behöver utökas och stärkas när det gäller forskningsförankring och locka fler studenter.

Annons

Malmö universitet har en av Sveriges största lärarutbildningar och har tack vare utökade forskningsanslag nyligen startat en forskarskola inom området Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Det är en bra början men täcker inte behovet av forskarutbildade lärare som behövs för att utbilda fler lärare och skapa en vetenskapligt förankrad skola.

Malmö universitet är inne i ett skede där det profilerar sig inom olika forskningsområden som har goda möjligheter att bedriva internationellt framstående och gränsöverskridande forskning i samverkan med näringslivet, offentlig sektor, idéburna organisationer. Just nu är ett fönster av möjligheter öppet för nyskapande, samskapande och gränsöverskridande.

Malmö universitet värnar om öppenhet och ska vara en modern mötesplats. I morgon välkomnar universitetet alla till en fest för att fira en förvandling som innebär en ny tid för lärosätet.

Kerstin Tham

Kerstin Tham är rektor vid Malmö universitet.

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy