Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Vellinge

Gamla Kinakrogen rivs och ersätts med nya bostäder

Flera nya projekt för Vellinge centrum är på gång. Snart kan ett tjugotal nya bostäder och ett underjordiskt garage ersätta den gamla Kinakrogen.
Samtidigt har planen för Norra infarten fått klartecken – men byggnotan blir dyrare än beräknat.

Nedlagda restaurangen Amoy kan snart ersättas med nya bostäder och ett underjordiskt p-garage.Bild: Micaela Landelius
Det aktuella området ligger mellan Börjesgången och Mejerigatan, öster om centrumparkeringen där det en gång fanns ett järnvägsområde. Här vill fastighetsägaren Pemag AB bygga ett flerbostadshus i tre till fyra våningar, som ska ligga i linje mot Börjesgången. Huset skulle kunna innehålla tjugo nya lägenheter, men enligt den detaljplan som nu klubbats i kommunstyrelsen finns det också möjlighet att inreda lokaler för handel och service i bottenplan.
Mot Mejerigatan finns dessutom förslag på att bygga två bostäder i ett parhus med inredd vind. Mellan husen skapas en gemensam gård med cykelparkeringar och planteringar. Det finns också planer på att anlägga ett underjordiskt parkeringsgarage. Fasaderna på båda husen ska vara i stenmaterial för att passa in i omgivningen.
På tomten låg från början företaget Börjesson, som sålde bygg- och jordbruksprodukter. I tegelbyggnaden, som ritades 1951, har det sedan dess bland annat legat en Kinarestaurang. Ett planprogram för nya bostäder på området togs fram redan 2007, men sedan dess har inget hänt.
Kommunen ställer sig positiva till detaljplanen eftersom grannhusen redan idag är byggda i tre plan med vindslägenheter och verksamheter i bottenplan.
I översiktsplanen pekas cykelbanan utanför de planerade bostäderna ut som ett viktigt stråk som kommer att koppla samman tätorten i nord-sydlig riktning, när den nya centrumgatan mot Norra Leden väl är på plats.
Som Sydsvenskan berättat om tidigare har planerna på Vellinges nya entré och centrumgatan försenats kraftigt. Planerna, som först drogs upp för sex år sedan, har det senaste året både överklagats och återremitterats i fullmäktige. Först nu har detaljplanen vunnit laga kraft. Från början var beräkningen att byggnotan skulle ligga på mellan 15–20 miljoner. Nu ser projektet ut att bli dyrare.
– Det är något vi har insett och som kommer att tas upp i budgeten för 2019–20, säger Carina Wutzler (M), som hoppas att bygget kan komma igång inom två år.
Gå till toppen