Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Hela samhället har ändrat inställning till personer med funktionshinder

En person som inte förstår instruktioner möter i ett mycket utsatt läge polismän rustade till tänderna för nödlägen, skriver Maria H Guggenheimer.Bild: Hussein El-alawi
På kort tid har två unga män med uppenbara funktionsnedsättningar blivit utsatt för grovt övervåld av polis. Den ena med så allvarlig påföljd att mannen ifråga avled, skjuten av tre poliser med ett flertal skott i magen. Detta borde inte kunna ske men ändå händer det.
Läs också Polis sköt ihjäl autistisk 20-åring
Det är absurt att en ung funktionsnedsatt människa fått sätta livet till på grund av verkanseld från polisen. Polisväsendet ska värna om allmänheten, inte det motsatta. Denna händelse berör de flesta av oss. Att den avlidne mannen befann sig på ett litet barns nivå rent kognitivt gör det extra svårt att känslomässigt förhålla sig till.
Det är uppenbart att polisen i stort behöver mer utbildning i hur man går tillväga i situationer som dessa. De behöver större inblick i, och en ökad förståelse för, hur personer med kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar fungerar. Samt hur man i kritiska situationer bemöter dessa på ett adekvat vis.
När socialt stöd till personer med funktionsnedsättningar dras in, i den omfattning som skett de senaste åren, kommer det att bli vanligare med polisinsatser för att hantera sådana här situationer. Det som nu hänt ger en fingervisning om vad som med sannolika skäl kan komma att hända igen.
Det här handlar inte enbart om en brist på kunskap hos polismyndigheten. Det brister även högre upp i samhällsstegen. Rent politiskt har det de senaste åren tagits beslut rörande stöd för personer med funktionsnedsättningar som ställt dessa helt utan stöd eller som lett till fel typ av stödinsatser. Dessa politiska beslut grundar sig i okunskap. Detta i sin tur leder i vissa fall till att personer som inte kan klara sig själva ändå rör sig ensamma utomhus. Därigenom kan polis komma att bli tillkallade av orolig allmänhet för att omhänderta personen ifråga. En person som inte förstår instruktioner, inte heller kan kommunicera utan stöd och en person vars beteendemönster kan avvika från det normala möter i ett mycket utsatt läge polismän rustade till tänderna för nödlägen. Situationer där man i oklara lägen har skyldighet att ansvara för snabba livsviktiga beslut.
Hösten 2017 kallades polisen ut för att bistå i en nödsituation rörande en man med bland annat autism. Händelsen utspelades vid en trafikerad väg. Det var en dramatisk situation där det var svårt för främmande förbipasserande att tolka skeendet som tedde sig våldsamt och farligt för de inblandade. Man ringde därför 112.
Snabbt anlände tre polisbilar. Runt mannen fanns också ett flertal andra personer. Situationen hade varit tumultartad och gick inte att lösa på egen hand, det rådde helt enkelt kaos. Men just denna händelse fick med polisens hjälp ändå en säker och förhållandevis lugn upplösning. Vad berodde det egentligen på? Det behövs en genomgripande analys över det. Vilket bemötande, vilket stöd och vilka faktorer möjliggjorde för polismännen att i just det ärendet kunde agera med rätt slutsatser i alla avseenden? Och vad ledde till att det i de andra fallen inte slutade så? Det är frågeställningar vi är skyldiga att besvara.
Hur vår funktionshinderpolitik ska utformas framåt finns det frågetecken kring. Det råder oro för saken och funktionsnedsatta människors liv slås under tiden sönder. Ska det fortsätta så?

Maria H Guggenheimer

Konsult inom vård, omsorg & assistans
Gå till toppen