Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: Vi i MP vill att varje beslut ska vara klimatsmart

Miljöpartiet vill satsa på trafikslag som kollektivtrafik och cykel, skriver Emma Berginger och Karin Svensson Smith.Bild: Niklas Gustavsson
FörNyaLunds Börje Hed kritiserar i en artikel Miljöpartiets förslag kring parkeringar och trafik.
Läs mer: Vi vill förbättra där Miljöpartiet vill förbjuda
För oss från Miljöpartiet är insikten om att klimatet håller på att förändras och brådskan med att bryta trenden med ökande klimatutsläpp avgörande för den politik vi driver. Jorden håller på att bli en hetare plats med mer extremväder i form av såväl torka som häftiga skyfall som följd. Att klimatet håller på att förändras är ett faktum, men än finns det möjlighet att påverka hur mycket temperaturen kommer att stiga.
Därför vill vi att varje beslut ska vara klimatsmart och att vi ska planera, bygga och investera utifrån mål om minskat oljeberoende. Lund är en stad som har särskild potential att gå före i omställningen. Här har arbetet med hållbara transporter pågått länge och det finns skarpa mål om såväl minskade koldioxidutsläpp som minskad biltrafik.
Miljöpartiet har länge drivit frågan om att göra det möjligt för kommuner att ta ut en skatt på parkeringsplatser som inte är kommunalmark. Frågan drivs också av Klimatkommunerna där alla riksdagspartier utom SD finns representerade i styrelsen. Det är en möjlighet som kommuner som Lund som begått misstaget att etablera externhandel som konkurrerar med centrumhandel kan välja att använda sig av för att öka centrumhandelns attraktivitet. Förslaget skulle såklart också göra att den relativa fördelen att cykla eller resa kollektivt till handeln förstärks.
Under denna mandatperiod har vi drivit igenom viktiga infrastrukturprojekt som spårvägen och det nordsydliga cykelstråket som ska göra det möjligt för fler att resa på ett hållbart sätt. Det är tyvärr inte möjligt att bygga nya spår- och cykelvägar utan en viss olägenhet under byggskedet. Vi kan inte låta stadens utveckling avstanna utan behöver bygga morgondagens hållbara transportsystem.
Miljöpartiet värnar kollektivtrafiken, men vill påminna FörNyaLund om att de frågorna avgörs på regional nivå sedan Alliansen under föregående mandatperiod lämnade över stadsbusstrafiken till Region Skåne. För att förverkliga era vallöften bör ni kanske kandidera till regionfullmäktige istället? För vår del så är vi överens med våra regionala representanter om att kollektivtrafikresandet måste öka! Då är inte småbussar lösningen. Istället behöver vi mer av kollektivtrafik med hög kapacitet som spårvagnar och superbussar. Elektrifiering av busstrafiken i Lund planeras redan att genomföras i samband med nya upphandlingsperioden år 2023.
Miljöpartiet vill göra Lund till världens klimatsmartaste stad där det är lätt för alla att leva klimatsmart. Därför vill vi särskilt satsa på de transportslag som gör det lättare för människor att resa klimatsmart: det vill säga cykel och kollektivtrafik.

Emma Berginger

Kommunalråd och riksdagskandidat (MP)

Karin Svensson Smith

Riksdagsledamot och kommunalrådskandidat (MP)
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen