Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Vad betyder det att äldre över 85 år ska ha rätt att flytta till äldreboende?”

Ska en relativt pigg 85-åring prioriteras när multisjuka 80-åringar inte får plats? Det undrar Håkan Jönson, professor i socialt arbete.

Idag anser biståndsbedömare inte sällan att äldre som vill komma in på äldreboende är för friska, skriver Håkan Jönson.Bild: Kallestad, Gorm
I den politiska diskussionen om äldreomsorgen finns ett svårförståeligt vallöfte.
Lokalt och på riksplanet vill olika partier införa en garanti om att äldre över 85 år ska ha rätt att flytta till äldreboende.
Alliansen i Malmö lovar alla Malmöbor över 85 år en plats på ett trygghets-, senior- eller äldreboende (särskilt boende). På riksplanet har Kristdemokraterna lovat en lagstadgad garanti för att man ska få komma till äldreboende, trygghetsboende eller serviceboende och nu följer KD i Lund upp med ett löfte om en ”äldreboendegaranti”.
Idag anser biståndsbedömare inte sällan att äldre som vill komma in på äldreboende är för friska. Kommunernas platser fördelas utifrån behov, inte utifrån ålder. I och med att landets befolkning blir allt äldre och kommunpolitiker har skurit ner antalet platser har biståndsbedömare blivit tvungna att omformulera sparandet som att personer inte har tillräckliga behov.
En plats på äldreboende kostar cirka 600 000 kronor per år. Menar de partier som utlovar en garanti att den som är 85 år ska ha rätt till äldreboende oavsett behov och utan prövning? Ska en relativt pigg 85-åring prioriteras när multisjuka 80-åringar inte får plats?
Det som framför allt är förvirrande är att garantierna ofta handlar om både äldreboende, trygghetsboende och seniorboende. De är tre helt olika boendeformer och de två sistnämnda kan man knappast garantera. De är delar av den vanliga bostadsmarknaden och inget som kommunerna kan ge människor rätt att flytta in i.
Så här beskriver webbtjänsten Seniorval trygghetsboende:
"Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider."
På trygghetsboende kan man få hjälp i form av hemtjänst. Det finns ingen kommunal prövning som ger människor rätt att flytta till trygghetsboenden. Istället handlar det om tillgång till lägenheter eller om att ha råd att köpa en bostadsrätt.Totalt sett finns det för få trygghetsboenden i Sverige. Många människor står i kö för att få en sådan lägenhet.
Ännu mer förvirrande blir det när seniorboenden inkluderas i den garanti som utlovas. Det finns ingen enhetlig definition av vad seniorboende är, men oftast är det till för människor som fyllt 55 år och brukar ses som en boendeform för pigga och friska pensionärer. Ingen politiker kan bestämma att en enskild person ska få en bostad i ett seniorboende.
Alltså: äldreboende, trygghetsboende, seniorboende är olika saker för olika grupper och endast när det gäller äldreboenden är det kommunen som avgör vem som har rätt att flytta in.
Politiker borde lova att bygga fler boenden av olika slag. Det råder omfattande brist och kö. Politiker på kommunal nivå borde skicka signaler till biståndshandläggarna att sänka ribban för vad som krävs för att komma till äldreboende.Sådana signaler brukar ges i form av att det skjuts till pengar.
När det gäller äldreboendegarantier måste väljarna få veta två saker: vad garanteras och vilka konsekvenser får garantierna för dem som är under 85 år? Ord som lova och garantera betyder något. Vad betyder de i detta sammanhang?

Håkan Jönson

Håkan Jönson är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Lund.
Gå till toppen