Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Lokal debatt: Ta vara på de kvaliteter som gör Lund till Lund

Stenkrossen är en av de skyddsvärda Lundabyggnader som de två vänsterpartisterna tar upp i sin debattartikel.Bild: Ingemar D Kristiansen
Under denna mandatperiod har flera gamla eller arkitektoniskt värdefulla hus rivits eller förvanskats. Senast revs på Magle Lilla Kyrkogata ett tidstypiskt fattigmanshus från 1830-talet. Arkitektförslag på rivning av små hus på södra sidan av Mårtenstorget har presenterats. Vid stationen föreslås flyttning av Tullhuset, istället för att anpassa den nya stationsbyggnaden. Dessa hus är/var rödmarkerade som kulturellt, historiskt och/eller miljömässigt värdefull byggnader i Bevaringsprogrammet.
Vänsterpartiet anser att vi måste värna det byggda kulturarvet och ta vara på de kvaliteter som gör Lund till Lund. Det medeltida gatunätet, småskalighet och variation i bebyggelsen är det som gör staden attraktiv för invånare och besökare. Vi har föreslagit flera åtgärder för bevarande i en motion till kommunfullmäktige som kommer behandlas inom kort.
Bevaringsprogrammet för stadskärnan, som presenterades 1981 och 1983, är en god grund för ställningstaganden. Eftersom synen på stad och bebyggelse förändras så är programmet i behov av uppdatering, särskilt med avseende på nyare arkitektoniskt värdefulla byggnader. Det modernistiska kulturarvet såsom Arkivet har förvanskats och Stenkrossen hotas fortfarande av rivning på sikt. Vänsterpartiet föreslår därför att bevaringsprogrammet ska uppdateras.
Motionen föreslår en förstärkning av stadsbyggnadskontorets möjlighet att bedriva ett aktivt arbete för stadens historiska och samtida bebyggelsemiljö genom att skapa en bebyggelseantikvarisk enhet med minst en heltidstjänst för en bebyggelseantikvarie. Då skulle kommunen inte behöva brista i sitt kontrollansvar över värdefulla hus så att de inte medvetet tillåts förfalla för att sedan rivas. Genom att hjälpligt underhålla gatufasaden på det lilla huset på Magle Lilla Kyrkogata kunde ägarna sitta i Schweiz och vänta på att förfallet i övrigt skulle gå så långt att rivningslov inte kunde nekas. Nu är tomten till salu för 14 miljoner kronor. Lyckligtvis är de flesta fastighetsägare måna om sina hus och en bebyggelseantikvarisk enhet skulle kunna stödja dem genom uppsökande och pedagogisk verksamhet.
Som en ytterligare uppmuntran till fastighetsägare föreslår vänsterpartiet att en fond ska inrättas, från vilken fastighetsägare skulle kunna få bidrag till, alternativt pris för, god renovering. Ett sådant pris skulle också kunna bidra till en livligare offentlig debatt om kulturarvet.
Vi i Vänsterpartiet hoppas att vi får stöd från fler partier som delar denna syn på hur viktigt det är att bevara det byggda kulturarvet i staden. Vi måste ta hand om vår unika stadsmiljö och motverka en kortsiktig, och kommersiellt driven, syn på stadens utveckling.

Ann Schlyter (V)

Byggnadsnämnden

Hanna Gunnarsson (V)

Kommunstyrelsen
Gå till toppen