Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Livspusslet räddas inte av en veckas mer ledigt.”

Stefan Löfven ska inte bestämma vad som är bäst för varje familj, skriver Sandra Pilemalm, ordförande för Liberalerna Lomma-Bjärred.

Ett större utbud av ruttjänster förbättrar kvinnors möjlighet att göra karriär eftersom det frigör tid för andra kvinnor, minskar deras hushållsarbete, skriver Sandra Pilemalm (L).Bild: Hasse Holmberg
Som liberal vänder jag av flera anledningar mig mot Socialdemokraternas vallöfte att föräldrar ska få en veckas extra ledigt för att tillbringa den tillsammans med sina barn.
Den främsta orsaken är att LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är betydligt viktigare och måste gå före att familjer med fullt friska barn får ytterligare en veckas ledigt.
Ett samhälle ska skydda och värna de allra mest utsatta och i Sverige idag är det barn med svåra funktionshinder och deras föräldrar som får se sin frihet och vardag slås i spillror när hjälp till dem dras in.
Sverige har dessutom redan en mycket generös föräldraförsäkring. Livspusslet räddas inte av en vecka mer ledigt.
Familjer har olika behov och därför vill liberaler att människor ska ha möjlighet att välja sina egna lösningar – inte att Stefan Löven (S) bestämmer vad som är bäst för varje familj.
Jämställdhet och valfrihet kännetecknar liberala reformer. Liberal politik går ut på att skapa möjligheter och frihet för människor. Det är också därför liberaler sätter skolan först när det gäller olika satsningar som samhället ska göra.
Människor ska ha frihet att forma sitt eget liv och försörja sig själva. Egen lön är frihet, frihet att bestämma över sitt liv, frihet att lämna en icke-fungerande relation.
Inte bara Socialdemokraterna har en politik som går stick i stäv med liberala värderingar. Liberalerna är emot sambeskattning som Sverigedemokraterna vill införa. Sambeskattning innebär att makarna i ett äktenskap vardera beskattas för hälften av den sammanlagda inkomsten.
Sambeskattning slopades i början på 1970-talet. Syftet var att underlätta för kvinnor att själva välja om de ville gå ut på arbetsmarknaden Fortfarande genererar inte hemarbete pensionspengar, och deltidsarbete leder till betydligt lägre livsinkomst. Fortfarande är det till övervägande del kvinnor som deltidsarbetar. Enligt SACO är livslönen för en manlig akademiker i genomsnitt 16 procent högre än för en kvinnlig akademiker. Totalt blir mannens livsinkomst då 2 800 000 kronor högre.
Liberal politik för jämställdhetsarbetet framåt. I Lomma, där Liberalerna styr kommunen tillsammans med de andra allianspartierna, ligger kvinnors inkomst över medel jämfört med riket, men fortfarande tjänar männen mer.
Lomma är på mycket god väg när det gäller att kvinnor finns där pengar finns och män där barn finns. Det hänger ihop med att många i kommunen är välutbildade. När kvinnors utbildningsnivå ökar höjs pappornas uttag av pappadagar. I Lomma tar pappor ut högst andel föräldraledighet av alla kommuner i landet, 33,2 procent, enligt Försäkringskassan 2017.
Lomma behöver ta ytterligare steg framåt och fortsätta vara en förebild för övriga Sverige och världen. Liberalerna verkar för ett Sverige där kvinnor och män har lika rätt till ekonomisk frihet, valmöjligheter och makt.
Liberalerna vill se fler egna företagare, inte minst sådana som tillhandahåller hushållsnära tjänster som kan användas för rutavdrag. Vi vill också att rutavdrag ska gälla för fler tjänster. Det skapar tillväxt och tar tillvara den uppfinningsrikedom som människor besitter och som driver samhället framåt.
Idag är 52 procent av Sveriges rutföretagare kvinnor jämfört med 31 procent i hela näringslivet, enligt rapporten Kvinnor och mäns företagande 2017 utgiven av Företagarna. Dessutom är utrikesfödda kvinnor överrepresenterade bland dem som driver rutföretag.
Ett större utbud av ruttjänster förbättrar kvinnors möjlighet att göra karriär eftersom det frigör tid för andra kvinnor och minskar deras hushållsarbete. Det ger också familjer tid att umgås med sina barn under hela året, inte bara under en extra vecka som i det förslag Socialdemokraterna nyligen presenterade.
Det är ingen tillfällighet att organisationen Funktionsrätt Sverige anser att Liberalerna har den bästa politiken för funktionsnedsättning och RFSL att vårt parti har den bästa hbtq-politiken.
Liberaler värnar om ett samhälle där varje individ har frihet och möjlighet att styra sitt liv.

Sandra Pilemalm

Sandra Pilemalm är ordförande för Liberalerna Lomma-Bjärred.
Gå till toppen