Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Åsikter

Läsartext: Vi behåller kompetent personal med goda arbetsvillkor och bra löner

Man fokuserar på hur många sjuksköterskor som ska anställas när resurserna istället kanske hade gjort bättre nytta om man fokuserade på att färre ska sluta, menar Per-Axel Stenström.Bild: Tore Meek
Dagens offentliga sektor är en svag aktör på en konkurrensutsatt arbetsmarknad. Låt mig illustrera detta med gruppen sjuksköterskor. Att man får stänga ner avdelningar på sjukhus runt om i vårt land beror ofta på personalbrist och då i första hand, sjuksköterskebrist. Två faktorer som påverkar denna, numera strukturella, brist är dålig arbetsmiljö och låga löner.
Hade sjuksköterskelönerna legat på en rimlig nivå, både allmänt sett och i relation till läkarlönerna, hade problemen med arbetsmiljö och upplevd kvalitet säkerligen minskat genom att fler sjuksköterskor hade sökt sig till våra landsting.
Om vi bara fokuserar på lönenivån och tar ett aktuellt exempel från vår egen region och verklighet, Region Skåne: En sjuksköterska som fick sin legitimation för drygt år sedan och ännu inte är specialiserad flyttar ner till Skåne. Han kontaktar regionala sjukhus och erbjuds en tjänst på en klinik på ett sjukhus inom Region Skåne. Erbjuden månadslön, 26 500 kronor. Han förhandlar vidare och får ett nytt erbjudande, 28 000 kronor.
Parallellt med förhandlingarna med sjukhuset har vår sjuksköterska dialog med ett av landets etablerade bemanningsföretag inom vårdsektorn och han erbjuds i förhandlingen en månadslön som ligger på över 45 000 i månaden (på heltid).
Vad skulle du själv välja i detta läge?
Det handlar inte bara om den dagsaktuella löneskillnaden mellan de två erbjudandena; det handlar också om framtiden för vår sjuksköterska – han måste ha sin pension i åtanke redan nu i unga år.
Den vidare frågan, med detta som ett synnerligen relevant exempel, är hur den offentliga sektorn ska kunna ”klara sig” i lönekonkurrensen med alternativa karriärer och alternativa arbetsgivare? Vår sjuksköterska är ett enkelt exempel som visar på alternativen som finns genom att välja olika arbetsgivare för att göra samma jobb.
Ta istället den så kallade polisbristen i vår region. Man har, inom polismyndigheten, problem med att behålla sin personal och de som väljer att byta bana hänvisar ofta till de dåliga lönerna och arbetsmiljön, men även till dysfunktioner i organisationen. Men för en polis, med sin utbildning och yrkeserfarenhet, finns många alternativa karriärer, till exempel på säkerhetsföretag och försäkringsbolag. Summa summarum finns det inte för få poliser i Skåne – det finns för få poliser som vill arbeta som poliser!
Inom område efter område och yrkesgrupp efter yrkesgrupp hittar vi liknande exempel inom offentlig sektor: hos lärare, socionomer, ekonomer, domstolsjurister, civilingenjörer, officerare, förskolelärare, specialpedagoger med flera.
Problemet med låga lönenivåer och en dålig arbetsmiljö inom offentlig sektor, med personalflykt som konsekvens, är något som det inte talas mycket om i dessa valtider. Istället fokuserar man i debatten på antalet sjuksköterskor, poliser, lärare med flera som ska anställas. Men vad händer om vi skulle ”balansera” arbetsmarknaden genom att höja lönerna och förbättra arbetsmiljön för dessa stora grupper anställda inom offentlig sektor? Jo vi får ett omfattande finansieringsproblem som måste hanteras av våra kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter. Detta skulle kunna vara en lösning som visserligen är dyrare än att anställa x antal personer, men som å andra sidan troligtvis är betydligt mer hållbar.

Per-Axel Stenström

Verksamhetsutvecklare inom Sveriges domstolar
Läs mer: Vi vill ha din åsikt – så här gör du
Gå till toppen